2013-14

7 Μαΐου 2014 «Ερευνητικές Εργασίες: Δημόσια παρουσίαση αξιολόγηση και δημοσιοποίηση παρουσιάσεων»

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε όλους τους καθηγητές ειδικότητας Γεωπονίας και Δασολογίας ΠΕ 14 (04 και 05) και Τεχνολόγους Γεωπονίας ΠΕ 18 (12, 13, 14, 15, 16,  17, 30, 36) των σχολείων των Δ.Δ.Ε.  Α, Β, Γ, Δ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και Α Πειραιά και υλοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρες 12.00 – 14.00 στο αμφιθέατρο του 6ου ΕΠΑΛ Αθηνών. Το παρακολούθησαν συνολικά  80  εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων. Μετά την παρουσίαση (παρατίθεται πιο κάτω) ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για επόμενα σεμινάρια και δράσεις

Αφήστε μια απάντηση