Ερευνητικές Εργασίες (Project)

Με την Υ.Α. 74181, ΦΕΚ 2338/Β/15-06-2020 «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου, ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»  το μάθημα Ερευνητικές Εργασίες Λυκείου καταργείται 

Οδηγίες Διδασκαλίας, Αξιολόγηση κ.ά.

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2018 – 2019

Εγκύκλιος 200064/Δ2/23-11-2016 «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17». Μεταξύ άλλων δικαίωμα επίσκεψης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο. Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό σε ΚΠΕ της Περιφέρειας όπου ανήκει η σχολική μονάδα και η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν μπορεί να είναι άνω της μίας ημέρας. Η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα επισκεφθούν κάποιο ΚΠΕ βασίζεται στη συνάφεια του θέματος της Ερευνητικής Εργασίας με τα υλοποιούμενα προγράμματα του ΚΠΕ.

ΥΑ 179554/Δ2/26-10-2016 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2016-2017

152929/Δ2/19-09-2016 Διευκρίνιση για τη Διδασκαλία της Ερ. Εργασίας : Από το σχ. έτος 2016-2017 δεν ισχύει η στήριξη από τους καθηγητές της πληροφορικής στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα των ομάδων των διαφορετικών ερευνητικών θεμάτων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ (…) . Επομένως οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19 και ΠΕ20 συμπληρώνουν το ωράριό τους σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις Αναθέσεις των Μαθημάτων.

YA 151893 29-09-2015 Αναθέσεις Γυμνασίου – ΓΕΛ: Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι αποκλείονται από τις Ερευνητικές Εργασίες οι ΠΕ 02, 03 και 04 και για το 2015 – 16

ΦΕΚ 862/β/15-05-2015 Αξιολόγηση Μαθητών Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου και Α’ ,Β’ και Γ’ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2014-15. Για την Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων δείτε σελ. 9405 (7) και για την Ερευνητική Εργασία δείτε σελίδα 9406 (9).

ΥΑ 141285/Γ2/08-09-2014 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. Με το έγγραφο 144582/Δ2/08-09-2016 το ΥΠΕΘ μας ενημερώνει ότι η εγκύκλιος αυτή δεν ισχύει. Για το 2016-17  βλέπε παραπάνω την ΥΑ 179554/Δ2/26-10-2016 .

Βοηθήματα

«6 + 1 λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους» από τον Γιάννη Τζωρτζάκη, σχολικό σύμβουλο ΠΕ12

Σχολικά βιβλία

Μπορείτε να κατεβάσετε από το ebooks.edu.gr το διδακτικό πακέτο του κ. Ματσαγγούρα και της ομάδας του μαθήματος.

Αφήστε μια απάντηση