Εξετάσεις – Αξιολόγηση

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2021

 1. Τρίτη 15 Ιουνίου: Νέα Ελληνικά
 2. Πέμπτη 17 Ιουνίου: Μαθηματικά
 3. Σάββατο 19 Ιουνίου: Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 4. Παρασκευή 25 Ιουνίου: ΣΓΕ

Για τα θέματα των εξετάσεων δείτε το τέλος της σελίδας


Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2020

 1. Τρίτη 16 Ιουνίου: Νέα Ελληνικά
 2. Πέμπτη 18 Ιουνίου: Μαθηματικά
 3. Τρίτη 23 Ιουνίου: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 4. Σάββατο 27 Ιουνίου: Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 5. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου Επαναληπτικές Νέα Ελληνικά
 6. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Επαναληπτικές Μαθηματικά
 7. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Επαναληπτικές Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 8. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Επαναληπτικές Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΦΕΚ 1501/Β/21-04-2020 Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Διόρθωση σφάλματος στην Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1106/Β/31.03.2020)

Ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων σχ. έτους 2019-20

Αναρτώ για το 2019-20, όπως και τα προηγούμενα έτη, μια πρόταση ενδεικτικής πορείας διδασκαλίας της διδακτέας / εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ τάξης ημερησίων / Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Επειδή μπορεί να υπάρχουν αβλεψίες ή λάθη υπολογισμού, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το με επιφύλαξη και ενημερώστε με αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο. Κατεβάστε  τον Προγραμματισμό Εξεταστέας Ύλης 2019-20

ΥΑ Φ6/151817/Δ4, ΦΕΚ 3698/Β/04-10-2019 Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) για το σχολικό έτος 2019-2020.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΥΑ Φ6/44727/Δ4/09-04-2020 Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2020


Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2019

 1. Πέμπτη 6 Ιουνίου: Νέα Ελληνικά
 2. Σάββατο 8 Ιουνίου: Μαθηματικά
 3. Τρίτη 11 Ιουνίου: ΣΓΕ
 4. Σάββατο 15 Ιουνίου: Βιολογική Γεωργία
 5. Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου: Επαναληπτικές Νέα Ελληνικά
 6. Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου: Επαναληπτικές Μαθηματικά
 7. Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου: Επαναληπτικές Βιολογική Γεωργία
 8. Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου: Επαναληπτικές ΣΓΕ

Εξετάσεις και εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 1675/τ.Β/14-05-2019: Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. – Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Εξετάσεις ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΕΓ και ΕΕΛ 2019

Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ 74875/Δ3/14-05-2019 Προγραμματισμός εξετάσεων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.), των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων (Ε.Ε.Γ.) και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Ε.Λ.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Προγραμματισμός εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018-19

Εγκύκλιος Φ8/71488/Δ4/08-05-2019

Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτηρίων και Πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ4/26003/Δ4/19-02-2019

Ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων σχ. έτους 2018-19

Αναρτώ για το 2018-19, όπως και τα τέσσερα προηγούμενα σχολικά έτη, μια πρόταση ενδεικτικής πορείας διδασκαλίας της διδακτέας / εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ τάξης ημερησίων / Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Επειδή μπορεί να υπάρχουν αβλεψίες ή λάθη υπολογισμού, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το με επιφύλαξη και ενημερώστε με αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο. Κατεβάστε  τον Προγραμματισμό Εξεταστέας Ύλης 2018-19

Εγκύκλιος Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 Ενημέρωση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Εγκύκλιος Φ4/199568/Δ4/20-11-2018 Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου

ΦΕΚ 4320B / 28-09-2018 Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  του ν.4386/2016 σχ. έτους 2018-2019 (χωρίς αλλαγές στα δύο μαθήματα του Τομέα)


Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2017-18

ΥΑ Φ253.2/04-04-2018 Το πρόγραμμα για τα μαθήματα ειδικότητας είναι:

 1. Τρίτη 12 Ιουνίου: ΣΓΕ
 2. Σάββατο 16 Ιουνίου: Βιολογική Γεωργία
 3. Δευτέρα 18 Ιουνίου: Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
 4. Τετάρτη 20 Ιουνίου: Δενδροκομία
 5. Πέμπτη 21 Ιουνίου: Αρχές Επεξ. Τροφίμων & Ποτών

Απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών

Εγκύκλιος Φ3/182720/Δ4/26-10-2017 Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του Ν.4473/2017 (Α΄ 78) (Συμπλήρωση – Επικαιροποίηση της Φ3/171007/Δ4/11-10-2017)

Ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων σχ. έτους 2017-18

Αναρτώ για το 2017-18, όπως και τα τρία προηγούμενα σχολικά έτη, μια πρόταση ενδεικτικής πορείας διδασκαλίας της διδακτέας / εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ τάξης ημερησίων / Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Το έγγραφο θα σταλεί και υπηρεσιακά προς όλα τα ΕΠΑΛ της περιοχής ευθύνης μου. Επειδή μπορεί να υπάρχουν αβλεψίες ή λάθη υπολογισμού, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το με επιφύλαξη και ενημερώστε με αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο. Κατεβάστε  τον Προγραμματισμό Εξεταστέας Ύλης 2017-18

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑΛ και ύλη 2017-18

ΥΑ Φ6/163251/Δ4/29-09-2017 Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (σελ. 52) και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (σελ. 128) σχ. έτους 2017-2018


Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2016-17

ΥΑ Φ253.2/42486/13-03-2017 Το πρόγραμμα για τα μαθήματα ειδικότητας είναι:

 1. Σάββατο 10 Ιουνίου: ΣΓΕ
 2. Πέμπτη 15 Ιουνίου: Αρχές Επεξ. Τροφίμων & Ποτών
 3. Σάββατο 17 Ιουνίου: Δενδροκομία
 4. Τρίτη 20 Ιουνίου: Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
 5. Τετάρτη 21 Ιουνίου: Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία

Ύλη Δενδροκομίας – Διευκρινίσεις

Εγκύκλιος Φ6/53223/Δ4: «Επισημαίνεται ότι από το 8ο κεφάλαιο με τίτλο «Κλάδεμα των Οπωροφόρων Δέντρων» και συγκεκριμένα όσον αφορά στην ενότητα 8.4 : «Κλάδεμα διαμόρφωσης του σχήματος», εντός εξεταστέας ύλης είναι μόνο το εισαγωγικό κείμενο της ενότητας και συγκεκριμένα η παράγραφος από «Η απόφαση για την επιλογή ….. ικανότητες του καλλιεργητή». Δεν εντάσσονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος οι υποενότητες 8.4.1, 8.4.2.,8.4.3.
Αντιστοίχως και προς αποφυγή παρερμηνειών, επισημαίνεται ότι για το 5ο κεφάλαιο «Καλλιέργεια του Εδάφους Δενδροκομείου» και όσον αφορά στη ενότητα 5.2 «Συστήματα καλλιέργειας εδάφους Δενδροκομείου», εντός εξεταστέας ύλης είναι μόνο το εισαγωγικό κείμενο της ενότητας και συγκεκριμένα η παράγραφος από «Υπάρχουν τα παρακάτω … του χλοοτάπητα». Δεν εντάσσονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος οι υποενότητες 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4».

Για όσους συμβουλεύονται τον ενδεικτικό προγραμματισμό (βλ. πιο κάτω), αυτός είναι σύμφωνος με την διευκρίνιση ήδη από πέρισυ.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑΛ και ύλη 2016-17

 • YA_144437/2016.09.07 Τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Τομέα και Ειδικότητα
 • Εγκύκλιος 161723/2016.09.30 Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζομένων στη Γ Ημερησίου και Δ Εσπερινού ΕΠΑΛ

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΣΓΕ: Θέματα Πανελλαδικών ανά κεφάλαιο

ΣΓΕ: Θέματα Πανελλαδικών ανά κεφάλαιο (επικαιροποιημένο). Και ειδικά για το 2020 (μειωμένη εξεταστέα ύλη): 4ο Κεφάλαιο (μειωμένο) και Ερωτήσεις αντιστοίχισης. Ευγενική προσφορά της συναδέλφου Κατερίνας Ψιψίκα, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν αβλεψίες.

2021-22

 1. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας          Θέματα Ιουνίου
 2. Σύγχρονες Γεωργ. Επιχειρήσεις   Θέματα Ιουνίου

2020-21

ΣΓΕ Θέματα Ιουνίου, Απαντήσεις Ιουνίου
Α. Βιολογικής Γεωργίας Θέματα ΙουνίουΑπαντήσεις Ιουνίου

2019-20

ΣΓΕ Θέματα Ιουνίου, Απαντήσεις Ιουνίου
Α. Βιολογικής Γεωργίας Θέματα ΙουνίουΑπαντήσεις Ιουνίου

2018-19

ΣΓΕ Ιούνιος, Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Βιολογική Γεωργία Ιούνιος, Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου

2017-18

ΣΓΕ Ιούνιος, Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Βιολογική Γεωργία Ιούνιος,  Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών  Ιούνιος
Δενδροκομία  Ιούνιος
Αρχές Επεξ. Τροφίμων & Ποτών Ιούνιος

2016-17

ΣΓΕ ΙούνιοςΕπαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία Ιούνιος,
Δενδροκομία ΙούνιοςΕπαναληπτικές Σεπτεμβρίου,
Αρχές Επεξ. Τροφίμων & Ποτών Ιούνιος,
Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΙούνιοςΕπαναληπτικές Σεπτεμβρίου

2015-16

ΣΓΕΒοοτροφία – ΑιγοπροβατοτροφίαΔενδροκομίαΦυτική Παραγωγή  (παλιό σύστημα), Αρχές Επεξ. Τροφίμων & ΠοτώνΚαλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

Αφήστε μια απάντηση