2020-21

19/3/2021: Εξ Αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση

Σε συνδιοργάνωση 22 ΠΕΚΕΣ, οργανώθηκε από τους υπεύθυνους συντονιστές της δράσης ΜΝΑΕ στα ΠΕΚΕΣ αλλά και άλλους ΣΕΕ επιμορφωτικό-ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Δικτύωση σχολείων με αφετηρία το πρόγραμμα ΜΝΑΕ». Η πρόσκληση για συμμετοχή στο σεμινάριο απευθυνόταν στους/τις Διευθυντές/ριες, Συντονιστές/ριες της Δράσης ΜΝΑΕ και εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και ΕΚ των Δ.Δ.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμβάλουν στη Δικτύωση του σχολείου τους με αφόρμηση το σχετικό πλαίσιο της δράσης Μ.Ν.Α.Ε. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στην πρόσκληση και στο ιστολόγιο του Μ. Πολυχρονόπουλου, ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου.

3/3/2021: Εξ Αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση

Σε συνδιοργάνωση 22 ΠΕΚΕΣ, οργανώθηκε από τους υπεύθυνους συντονιστές της δράσης ΜΝΑΕ στα ΠΕΚΕΣ αλλά και άλλους ΣΕΕ επιμορφωτικό-ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: Ο Σύμβουλος Καθηγητής της δράσης Μ.Ν.Α.Ε.: Εμπειρίες και Προοπτική. Η πρόσκληση για συμμετοχή στο σεμινάριο απευθυνόταν στους/τις Διευθυντές/ριες, Συντονιστές/ριες της Δράσης ΜΝΑΕ και εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει ή προτίθενται να αναλάβουν ρόλο Συμβούλου Καθηγητή της δράσης Μ.Ν.Α.Ε. των ΕΠΑΛ και ΕΚ. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στην πρόσκληση.

Υλικό και πληροφορίες:


22 και 23/2/2021: Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις

Τηλεδιάσκεψεις με τίτλο «Google Earth και DIA: Χρήση στα μαθήματα του κλάδου και στην εκπαίδευση για το περιβάλλον» μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex meetings. Απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς του κλάδου που υπηρετούν στις

 • Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 22 Φεβρουαρίου.
 • Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: 23 Φεβρουαρίου.

και σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης. Το υλικό των επιμορφώσεων βρίσκεται στην σελίδα Ψηφιακά Εργαλεία > Λογισμικό και οδηγίες του ιστολογίου.


17 και 19/2/2021: Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις

Τηλεδιάσκεψεις με τίτλο «Εννοιολογική χαρτογράφηση – CMap Tools κ.ά. λογισμικά – χρήση στη διδασκαλία» μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex meetings. Απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς του κλάδου που υπηρετούν στις

 • Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 17 Φεβρουαρίου.
 • Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: 19 Φεβρουαρίου.

και σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης. Το υλικό των επιμορφώσεων βρίσκεται στην σελίδα Ψηφιακά Εργαλεία > Λογισμικό και οδηγίες του ιστολογίου.


25 και 28/1/2021: Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις

Τηλεδιάσκεψεις με τίτλο «MS PowerPoint: Καλές παρουσιάσεις, Κινήσεις αντικειμένων, ανάρτηση στο Διαδίκτυο» μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex meetings (κατεβάστε την πρόσκληση). Απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς του κλάδου που υπηρετούν στις

 • Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 25 Ιανουαρίου.
 • Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: 28 Ιανουαρίου.

Παρουσιάσεις:


19 και 22/1/2021: Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις

Τηλεδιάσκεψεις με τίτλο «Δημιουργία ιστολογίου (blog) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex meetings. (Παρουσίαση).
Απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς του κλάδου που υπηρετούν στις

 • 19 Ιανουαρίου: Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 • 22 Ιανουαρίου: Διευθύνσεις Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

27/11 και 3, 14, 18/12/2020: Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις

Τηλεδιάσκεψεις με τίτλο «Ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία αξιολόγησης» μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex meetings. Απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς του κλάδου που υπηρετούν στις

 • 27 Νοεμβρίου: Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας.
 • 3 Δεκεμβρίου: Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας.
 • 14 Δεκεμβρίου: Δ.Δ.Ε. Σερρών, Κιλκίς και Έβρου
 • 18 Δεκεμβρίου: Δ.Δ.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης

Τα επιμορφωτικά αντικείμενα της συνάντησης ήταν:

 1. Ιστοθέσεις με ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου
 2. Προτάσεις για την αξιολόγηση των μαθητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 3.  Φόρμες Google με έμφαση στη δημιουργία Κουίζ (προσκεκλημένη εισηγήτρια Π. Μιμιλίδου, Συντονίστρια Εκπ. Έργου ΠΕ78, 2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας)

11 Νοεμβρίου 2020: συμμετοχή σε επιμόρφωση

Επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας  Άννα Βαμβάκη, ΠΕ60, για τις Διευθύντριες και τους/τις Προϊστάμενους/νες επιστημονικής και παιδαγωγικής της ευθύνης , με προσκεκλημένους εισηγητές τoν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, ΠΕ88/ΠΕ86 και την κα Δήμητρα Μπία ΠΕ60, με θέμα: «Δημιουργία ιστολογίου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»  (Παρουσίαση)

Συνδέσεις:

 1. https://www.storyjumper.com (κατασκευή βιβλίου με ιστορίες)
 2. https://padlet.com (κατασκευή ψηφιακού διαδραστικού πίνακα)
 3. https://www.voki.com (ήρωες που μιλούν)
 4. https://www.jigsawplanet.com (κατασκευή παζλ)
 5. https://learningapps.org (κατασκευή κουίζ και παιχνιδιών)

13 και 19 Οκτωβρίου 2020: εξ αποστάσεως συναντήσεις εργασίας

Πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές συναντήσεις με τους Διευθυντές Γυμνασίων (13/10) και ΕΠΑΛ – ΕΚ (19/10) Παιδαγωγικής μου ευθύνης, ώρα 12.00 – 14.00, μέσω της πλατφόρμας Τηλεδιάσκεψης Cisco Webex Meetings. Το περιεχόμενο των συναντήσεων ήταν
(α) Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής: Πρώτη υλοποίηση και αντιμετώπιση προβλημάτων Παρουσίαση
(β) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Παρουσίαση
(γ) Άλλα οργανωτικά και επιμορφωτικά ζητήματα που προέκυψαν κατά το 1ο μήνα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.