Γυμνάσιο

Νέο Γυμνάσιο

ΠΔ126-ΦΕΚ 211Α / 11-11-2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου». Το Προεδρικό Διάταγμα με τις αλλαγές στο Γυμνάσιο.

ΦΕΚ 1640/Β/9-6-2016 To νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-17

Μια επιγραμματική παρουσίαση των αλλαγών στο Γυμνάσιο από το 2016-17

Αφήστε μια απάντηση