Τεχνολογία Γυμνασίου

Τεχνολογία – Προγράμματα Σπουδών

ΦΕΚ 24ο6/Β/9-9-2014 Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογίας Α, Β και Γ Γυμνασίου.

Τεχνολογία – Οδηγίες Διδασκαλίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022: Δείτε τις οδηγίες στο συνημμένο στο διαβιβαστικό με αρ. πρωτ. 111032/Δ2/09-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Σπουδών, προγραμμάτων και οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης.


ΦΕΚ 2450/Β/19-06-2020 «Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου
Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο»: Από το 2020 – 21 οι 2 ώρες πληροφορικής μοιράζονται με την Τεχνολογία και την Οικιακή Οικονομία στην Α Τάξη.


Εγκύκλιος 143729/Δ2/17-09-2019 «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχ. έτος 2019 – 2020»


Με το 142736/Δ2/04-09-2018 έγγραφο, το Υπουργείο παρατείνει την ισχύ του παρακάτω (ΥΑ 164299/Δ2/03-10-2017 ) εγγράφου και για το έτος 2018-19


ΥΑ 164299/Δ2/03-10-2017 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018


Εγκύκλιος 150038/Δ2/15-09-2016 «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχ. έτος 2016 – 2017»
ΦΕΚ 1687/B/13-08-2015 «Διδασκαλία του διδ. μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο» Στη σελ. 20240 (τέταρτη σελίδα) αναφέρεται ότι τα τμήματα χωρίζονται εφόσον οι μαθητές υπερβαίνουν τους 21
YA 2678/Γ2/24-4-1997 Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική-Τεχνολογία Α και Β Γυμνασίου και Πληροφορική Γ Γυμνασίου (Όχι γραπτές εξετάσεις κ.ά.)

Τεχνολογία – Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό

Εργασίες μαθητών
Από την παλιά μου ιστοσελίδα της Τεχνολογίας Α ΓΕΛ

Τεχνολογία Γ Γυμνασίου – Οδηγίαι δι’ αρχαρίους
Η δομή και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πολύ κοντά στο καταργημένο μάθημα «Τεχνολογία – Έρευνα και Πειραματισμός» της Α Γενικού Λυκείου και όσοι το έχουν διδάξει εύκολα θα προσαρμοστούν. Μερικές διαφορές: Δυνατότητα ομαδικής εργασίας (πολλοί από μας το εφαρμόζαμε ήδη και στο παρελθόν), μία διδακτική ώρα αντί δύο το οποίο όμως εξισορροπείται μερικώς με το χωρισμό στα δύο και εναλλαγή με την Πληροφορική στα μεγάλα (>21) τμήματα. Δείτε στην παρακάτω παρουσίαση κάποιες ιδέες και προτάσεις, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος:

Τεχνολογία Γ΄παιχνίδι αντιστοίχισης

Μπορείτε να βρείτε την πιο πάνω παρουσίαση και το σχετικό υλικό  «Τα 12 στοιχεία της Έρευνας» (αναρτημένο στο ΙΕΠ σε μορφή pdf) με επεξήγηση και παραδείγματα καθώς και οδηγίες για Βιωματική εφαρμογή στην τάξη ενός παιχνιδιού κατανόησης. Εναλλακτικά κατεβάστε το υλικό από εδώ:

Υλικό και Διδακτικά Σενάρια Τεχνολογίας σε επίσημα αποθετήρια 

Υλικό για την Τεχνολογία στο Φωτόδενδρο

«Από την πρώτη ύλη … στο προϊόν», μια ταινία μικρού μήκους, Καρβουνίδου Μάρθα (αποθετήριο Αίσωπος)

Όλα τα σενάρια Τεχνολογίας στο αποθετήριο «Αίσωπος»

Άλλες πηγές πληροφόρησης

Τεχνολογία Γ΄Οι οδηγίες του κ. A. Κονταξή, Σχολικού Συμβούλου ΠΕ12

Τεχνολογία Γ΄Οι σελίδες του Ζάννειου Πειραματικού Λυκείου από τον κ. Τζωρτζάκη (τώρα σχολικό σύμβουλο ΠΕ12)

Τεχνολογία Γ΄Υλικό της ημερίδας για την Τεχνολογία Γ Γυμνασίου των Σχ. Συμβούλων ΠΔΕ Αττικής (28-9-2015)

Ιστοσελίδες Τεχνολογίας του καθηγητή  Ηρακλή Ντούση

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Τεχνολογία Α, Β & Γ΄Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό και Σενάρια εφαρμογής του μαθήματος στο «Ψηφιακό Σχολείο» στο σύνδεσμο http://ebooks.edu.gr/new/ps.php και στο πεδίο «Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου»

Οδηγίες διδασκαλίας προς τους Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης από το ΙΕΠ

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξεις Γυμνασίου από το ΙΕΠ

Τεχνολογία Α & Β Ιστοσελίδες για την Τεχνολογία του Α. Κονταξή, Σχολικού Συμβούλου ΠΕ12

Τεχνολογία Α΄ , Τεχνολογία Β΄ και Τεχνολογία Γ΄: Σελίδες wiki της συναδέλφου Μάρθας Καρβουνίδου

Υλικό που μου προώθησε η κ. Μ. Παπαδοπούλου-Πούλου, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ17

Ομάδα Τεχνολογίας (απαιτείται αίτημα εγγραφής)

Αφήστε μια απάντηση