Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Οδηγίες Διδασκαλίας

Εγκύκλιος 128380/Δ3/24-09-2020 Ύλη και Οδηγίες για τη Διδασκαλία του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Προσανατολισμού της Α΄ Τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ   για το 2020-21

Εγκύκλιος Φ3/119855/Δ4/11-09-2020 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2020-21


Εγκύκλιος Φ3/132529/Δ4/27-08-2019Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2019-20


Εγκύκλιος Φ3/131980/Δ4/03-08-2018 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2018-19

Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4/28-06-2016  Προϋποθέσεις λειτουργίας Α και Β τάξης ΕΠΑΛ για το 2016-17. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων: Περιεχόμενο και αριθμός τμημάτων και εκπαιδευτικών κ.ά.

Προτεινόμενες Δραστηριότητες από το ΙΕΠ

Για την ΖΔΔ έχουν αναρτηθεί προτεινόμενες δραστηριότητες θεματικά σχετιζόμενες με τους Τομείς των ΕΠΑΛ, με αναλυτικές οδηγίες. Δείτε τις Προτάσεις Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων από τον ιστοχώρο του ΙΕΠ.

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων – περισσότερες πληροφορίες

Εδώ το πλαίσιο είναι πιο χαλαρό, όπως στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Η συσχέτιση με τους τομείς και επαγγέλματα που επιλέγουν οι μαθητές είναι κι εδώ πιθανή, αλλά τα θέματα θα μπορούσαν να είναι και γενικότερα, πχ περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά ή και θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Έως ότου ανακοινωθούν οι επίσημες οδηγίες, προτείνεται να αφιερωθούν οι πρώτες διδακτικές ώρες στην διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μαθητών.

Παραθέτω απόσπασμα από κείμενο που διανεμήθηκε στα μέλη του μητρώου που κατάρτισε το ΙΕΠ για το μάθημα:

«Η Ζ.Δ.Δ. θα καλύπτει γενικότερα θεματικά πεδία που θα αφορούν στον πολιτισμό, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην υγεία, στην αγωγή σταδιοδρομίας, στον αθλητισμό καθώς και στην καλλιέργεια κοινωνικών αξιών και στο ρόλο τους ως ενεργών πολιτών κ.α. Η προσέγγιση της γνώσης μέσω της Ζ.Δ.Δ. έχει ως στόχο την ανάπτυξη σε βάθος θεμελιωδών δεξιοτήτων με αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και την ανάπτυξη των έμφυτων κλίσεων των μαθητών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που θα έχουν σχεδιαστεί από την κάθε σχολική κοινότητα ειδικά γι αυτήν. Παράλληλα μέσα από αυτές τις «δημιουργικές δραστηριότητες» θα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν «κενά» σε διάφορα γνωστικά πεδία μαθημάτων, να εξεταστούν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και να διερευνηθεί η τοπική αγορά εργασίας.

Οι δραστηριότητες της Ζ.Δ.Δ. θα καθορίζονται με τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων, εκπροσώπων των μαθητών της Α΄ τάξης και του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης. Θα μπορούν επίσης να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, μέσα από τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες. Θα υλοποιούνται σε μικρότερες ομάδες μαθητών και όχι από ολόκληρα τμήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών πυρήνων έκφρασης και δημιουργίας, αλλά και η δυνατότητα επιλογής του μαθητή. Παράλληλα μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν νέα ενδιαφέροντα ή να εκφράσουν και αξιοποιήσουν αυτά που έχουν, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια αλλαγή στάσης απέναντι στο σχολείο που θα αξιοποιηθεί ως χώρος δημιουργίας και έκφρασης. Συγχρόνως οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αλλαγή του σχολικού κλίματος, στην καλλιέργεια θετικών εμπειριών, θετικών συναισθημάτων και αντιλήψεων εαυτού στους μαθητές, ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους.»

Για τις προϋποθέσεις δημιουργίας τμημάτων και το περιεχόμενο δείτε και την Εγκύκλιο Φ8/105357/Δ4/28-06-2016

Αφήστε μια απάντηση