Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Οδηγίες εφαρμογής σχ. έτους 2021-2022

Εκδόθηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι που αφορούν το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2021 – 2022:

Οδηγίες εφαρμογής σχ. έτους 2019-2020

Εγκύκλιος Φ25α/199473/Δ4/16-12-2019

Γενικευμένη εφαρμογή του ΜΝΑΕ, 2018-2019

Εγκύκλιοι και αποφάσεις:

Ημερίδες

Περισσότερες πληροφορίες


Πιλοτικό Πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», 2017-2018

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” (ΜΝΑΕ) σχεδιάστηκε με στόχο την υποστήριξη των ΕΠΑΛ, ώστε να προσφέρουν σ’ όλους τους μαθητές τους  ευκαιρίες για την  ενεργοποίηση των δυνατοτήτων τους. Να δημιουργηθεί σε κάθε ΕΠΑΛ  μια κοινότητα μάθησης που  θα ενθαρρύνει   τη  συμμετοχική – ενεργητική προσέγγιση της γνώσης,  την αναζήτηση νοήματος σε όλα τα μαθήματα και τις δραστηριότητες, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργασιών καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών των μαθητών,  προς την κατεύθυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται  κυρίως στην υποστήριξη της  Α΄ τάξης (τάξης μετάβασης)

Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ  πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-18 συνολικά σε εννέα ΕΠΑ.Λ. πανελλαδικά. Τα σχολεία που είχαν επιλεγεί είναι:

  • 1ο ΕΠΑ.Λ. Δάφνης
  • 1ο ΕΠΑ.Λ. Καισαριανής
  • 1ο ΕΠΑ.Λ. Δραπετσώνας
  • 3ο ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου
  • 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Αγίων Αναργύρων
  • 1ο ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας
  • 2ο ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας
  • 1ο ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά
  • 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Περισσότερες πληροφορίες

MNAE Σύντομη περιγραφή (έγγραφο Word)

Τηλεοπτική κάλυψη της επιμορφωτικής συνάντησης στη Χαλκίδα (βίντεο)

26-10-17 Ημερίδα ενημέρωσης για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος(δελτίο τύπου)

Νομοθεσία

2017-12-11_ΦΕΚ-4316 MNAE Τοποθετήσεις Ψυχολόγων, Φιλολόγων και Μαθηματικών στα 9 πιλοτικά σχολεία

2018-02-15_FEK478 Τοποθετήσεις Ψυχολόγων σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας