Μαθητεία

Η Τάξη Μαθητείας ξεκίνησε πιλοτικά τον Ιούνιο 2016 στη Θεσσαλονίκη για αποφοίτους του Τομέα Γεωπονίας και στην Αθήνα για αποφοίτους Τομέα Ηλεκτρολογίας. Παραθέτω πιο κάτω τη σχετική Νομοθεσία και έγγραφα που αφορούν το Πιλοτικό και τη Μαθητεία γενικά. Επισκεφθείτε και την ιστοθέση του ΥΠΠΕΘ για τη Μαθητεία

Νομοθεσία

Δείτε εδώ το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας συγκεντρωμένο σε ένα έγγραφο σε μορφή καταλόγου και με υπερσυνδέσμους.

Παρατηρήσεις – Σχόλια

– Στο ΦΕΚ 2859 τεύχος Β της 21-08-2017 μεταξύ άλλων προβλέφθηκε (άρθρο 3) η συμμετοχή με ποσόστωση αποφοίτων ΕΠΑΛ ηλικίας άνω των 25 ετών με κατάλληλη προσαρμογή της αμοιβής. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης (άρθρο 11).
– Το ΦΕΚ 78 της 30-05-2017 στο άρθρο 4 παρ.1β αναφέρεται στην επέκταση του δικαιώματος εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ και η παράγραφος 2 στην τροποποίηση των ωρών του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης . Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η αποζημίωση για τη μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που εποπτεύει τους μαθητές στους χώρους εργασίας.
– Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) Κυρίως στα:  Άρθρο 12, σελίδα 10 «Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα» (δες Ν 4310 πιο κάτω, τροποποίηση), άρθρο 14 «Ειδικά θέματα Μαθητείας», άρθρο 25, σ. 21 «Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα».

Προγράμματα Σπουδών Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας της ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» ΥΑ Φ2/146353/ΓΓ4  20.09.2019

Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» ΥΑ Φ2/33697/Δ4 ΦΕΚ 781Β 13.03.2017

Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» κ.ά ΥΑ Φ2/181534/Δ4 ΦΕΚ 3820Β 31.10.2017 .

Πιστοποίηση μαθητείας

Στο ΦΕΚ 2230 τ.Β/14-06-2018 ανακοινώθηκε η διαδικασία για την πιστοποίηση των Αποφοίτων της τάξης μαθητείας, στον δε ΕΟΠΠΕΠ αναρτήθηκαν τα θέματα. Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα για την ειδικότητα Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία (Πιλοτικό) και Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής (1η φάση γενικευμένης εφαρμογής).

Λοιπές εγκύκλιοι και αποφάσεις

– Νόμος 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/15-02-2016) Άρθρο 3 σελίδα 8 «Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης».
– Νόμος 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08-12-2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Κυρίως στα: Άρθρο 72, σελίδα 54 «Τάξη Μαθητείας» και για το πιλοτικό.


Οδηγίες, πληροφορίες κλπ.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2017

ΠΙΛΟΤΙΚΟ 2016


Οι θέσεις της ΟΛΜΕ

Ανακοίνωση της ΟΛΜΕ σχετικά με το 4ο Έτος Μαθητείας, 20/01/2017

2 Responses to Μαθητεία

 1. Κύριε Αθανασόπουλε, απευθύνομαι σε εσάς από το 1ο ΕΠΑΛ Άρτας, εκπροσωπώντας και τους υπόλοιπους συναδέλφους του γεωπονικού τομέα του σχολείου μας, παρόλο που πια δεν έχετε την ευθύνη σαν σύμβουλος γεωπόνων της περιοχής μας, επειδή εμείς δεν έχουμε συντονιστή εκπαιδευτικού έργου των γεωπόνων υπεύθυνο για την περιοχή μας και επειδή εσείς στο παρελθόν ως σύμβουλος δείξατε αρκετό ενδιαφέρον για εμάς και τα προβλήματά μας.
  Το θέμα που μας απασχολεί είναι το εξής. Στο πρόγραμμα μαθητείας για το 2018-2019 του σχολείου μας η ειδικότητα φυτικής παραγωγής όπως και των ηλεκτρονικών δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τον αριθμό των υποψήφιων μαθητευομένων που απαιτείται για εγκριθεί κανονικά η λειτουργία του και έτσι περιμέναμε μετά τις εγκρίσεις των υπολοίπων προγραμμάτων να εγκριθεί και το δικό μας κατ’ εξαίρεση ως ελλειμματικό, δεδομένου ότι είχαμε βρεί έξι (6) υποψηφίους για τη μαθητεία μαθητευομένους καθώς και τις αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης σε τρείς (3) φορείς-επιχειρήσεις του νομού μας, ενώ και το εκπαιδευτικό προσωπικό σχεδόν επαρκούσε ή θα απαιτούνταν ίσως η πρόσληψη ενός ωρομισθίου εκπαιδευτικού να καλύψει 9 με 10 ώρες την εβδομάδα.
  Οι ίδιες ακριβώς συνθήκες ίσχυαν και για τον τομέα ηλεκτρονικών και το πρόγραμμα μαθητείας τους με το επιπλέον μειονέκτημα γι αυτούς ότι ο αριθμός των υποψηφίων μαθητευομένων τους ήταν κατά ένας λιγότερος σε σχάση με τον αριθμό των υποψηφίων του γεωπονικού τομέα, δηλαδή ήταν πέντε (5) οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι των ηλεκτρονικών έναντι έξι (6) των γεωπόνων.
  Τελικά παρόλο που είμαστε σχεδόν βέβαιοι για το αντίθετο, το πρόγραμμα μαθητείας για τον τομέα γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ Άρτας δεν εγκρίθηκε, ενώ το πρόγραμμα του τομέα ηλεκτρονικών εγκρίθηκε αν και είχε λιγότερους υποψήφιους μαθητευομένους.
  Επειδή έχουμε απορήσει όλοι στον τομέα γεωπονίας για το σκεπτικό της απόφασης αυτής, επιπλέον δε έχουν διατυπωθεί και σκέψεις για συντεχνιακά κριτήρια υπέρ των ηλεκτρονικών, που ίσως να αδικούν κάποιους, θα επιθυμούσαμε,αν βεβαίως μπορείτε, να επικοινωνήσετε αρμοδίως στο υπουργείο παιδείας και να ενημερώσετε και εμάς για τα κριτήρια έγκρισης του προγράμματος μαθητείας των ηλεκτρονικών και απόρριψης του προγράμματος μαθητείας των γεωπόνων στο σχολείο μας.
  Με τιμή Δημήτριος Διαμάντης
  γεωπόνος

Αφήστε μια απάντηση