Δημιουργικές Εργασίες

Νόμος 4521, ΦΕΚ 38/Α/02-03-2018 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.  Άρθρο 34 (σελ. 5894) Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου, Δημιουργικές Εργασίες

Υπουργική Απόφαση 194027/Δ2/10-11-2017 «Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)».

Επειδή οι ειδικότητες που υποστηρίζω δεν έχουν με πρώτη ανάθεση τα μαθήματα στα οποία θα γίνουν οι Δημιουργικές εργασίες, παραπέμπω τους επισκέπτες του ιστολογίου που διδάσκουν σε ΓΕΛ, στους συμβούλους ειδικότητάς τους και στις παρακάτω ιστοθέσεις που εγώ βρήκα χρήσιμες, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν πιθανότατα και άλλες καλύτερες:

 

Αφήστε μια απάντηση