Νομοθεσία (Γενικά)

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Για την Επαγγελματική Εκπαίδευση υπάρχει αναρτημένη στο Υπουργείο Παιδείας η σχετική νομοθεσία. Δείτε την ΕΔΩ.

Παραθέτω παρακάτω κάποιες αποφάσεις  – ενδεικτικά –  στις οποίες χρειάστηκε να ανατρέχω συχνά. Ειδικότερες εγκύκλιοι (πχ αναθέσεις, ΑΠΣ, ύλη μαθημάτων) βρίσκονται στα μενού της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 254/Α/21-01-2021 Νόμος 4763 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020 Νόμος 4692, Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Το μάθημα της Τεχνολογίας στην Β Ομάδα μαθημάτων (Άρθρο 4), Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας Σχ. Μονάδων (Άρθρο 37), Σύμβουλος Σχ. Ζωής (Άρθρο 38) κ.ά.

ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 Νόμος 4610, Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 16 B, 11/01/2019 Προγραμματισμός και αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων. Στο συνοδευτικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ αναφέρεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του ΦΕΚ ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20

ΦΕΚ 102 Α, 12/06/2018 Νόμος 4547, Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 38/Α/02-03-2018 Νόμος 4521, Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. Άρθρο 8 (σελ. 5871) ΚΕΚ-Δομές Διετούς Εκπαίδευσης, Άρθρο 29 (σελ. 5886) Νέοι κλάδοι και ειδικότητες, Άρθρο 30 (σελ. 5890) Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας, Άρθρο 34 (σελ. 5894) Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου, Δημιουργικές Εργασίες

ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018 ΠΔ18-Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας

ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013 Νόμος 4186, Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 654 7/3/2012 Μέγιστο ωρών Β΄Ανάθεσης (Δέκα, μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση ΠΥΣΔΕ)

82154/Γ2/11-08-2006/ΥΠΕΠΘ Στο σημείο 8 το πως γίνεται η Β΄ Ανάθεση (από το Σύλλογο διδασκόντων με βάση τυπικά προσόντα)

Αφήστε μια απάντηση