Μαθήματα Τομέα

Ιστοσελίδες μαθημάτων Τομέα

Ιστοσελίδες μαθημάτων τομέα Γεωπονίας

Στον προσωπικό διαδικτυακό χώρο που μου παρέχει το Π.Σ.Δ. έχω αναρτήσει  μια πρόταση για υποστήριξη των μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, όπου κάποιος που θέλει να διδάξει ένα από τα μαθήματα να μπορεί να βρει σε ένα μέρος:

  • και τα σχολικά εγχειρίδια
  • και τις οδηγίες διδασκαλίας
  • και τα Προγράμματα Σπουδών αλλά κυρίως
  • και  το αναρτημένο σε επίσημα αποθετήρια ψηφιακό υλικό.

Στον ιστότοπο δηλαδή αυτό δεν αναρτάται νέο υλικό, αλλά δημιουργούνται υπερσύνδεσμοι προς ιστοθέσεις σε επίσημα αποθετήρια όπου υπάρχει υλικό ήδη αναρτημένο.

Σε περίπτωση που γνωρίσετε την ύπαρξη κάποιου διδακτικού πόρου που δεν εμφανίζεται, παρακαλώ δηλώστε τον στην φόρμα που έχω δημιουργήσει για αυτόν το σκοπό.

Λογισμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στην Γεωπονική εκπαίδευση

Για προγράμματα και υπηρεσίες διαδικτύου που δεν είναι αναρτημένα σε δημόσια αποθετήρια και μπορεί να είναι ελεύθερο λογισμικό ή ανοικτού κώδικα, ή και κλειστού κώδικα αλλά προσφερόμενα δωρεάν, έχω δημιουργήσει έναν κατάλογο με σύντομη περιγραφή και υπερσυνδέσεις.