2021-22

08-09-2021, 11.00-13.30, διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση

Υλοποιήθηκαν από το 3ο ΠΕΚΕΣ τρεις επιμορφώσεις (μία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης). Η επιμόρφωση της Τετάρτης, 8/9/21, αφορούσε νεοδιόριστες/ους εκπαιδευτικούς και  αναπληρώτριες/τές  όλων των κλάδων της Β/θμιας Εκπ/σης της περιοχής ευθύνης του 3ου ΠΕΚΕΣ (ΔΔΕ Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας).


07-09-2021, 11.00-13.30, διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση

Απευθυνόταν σε νεοδιόριστες/ους εκπαιδευτικούς και  αναπληρώτριες/τές κλάδου ΠΕ88  που έχουν τοποθετηθεί  στα σχολεία της περιοχής επιστημονικής μου ευθύνης (ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης). Το θέμα της συνάντησης ήταν «Προτάσεις για την διδασκαλία, την αξιολόγηση και την ψηφιακή υποστήριξη των διδακτικών αντικειμένων του κλάδου ΠΕ88» και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΑΙΘ (Cisco Webex meetings).
Υλικό και πληροφορίες:
Πρόσκληση και πρόγραμμα
Εξετάσεις προαγωγικές και πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ
Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας πανελλαδικών μαθημάτων Τομέα (2018-19)