Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου

ΦΕΚ 2737/Β/04-07-2020 – ΥΑ 85980 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου


ΥΑ 76099/Δ2/11-05-2018 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2018-19


ΦΕΚ 1670/B/10-06-2016 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-17.

YA 151893 29-09-2015 Αναθέσεις Γυμνασίου – ΓΕΛ: Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι αποκλείονται από τις Βιωματικές Δράσεις και τις Ερευνητικές Εργασίες οι ΠΕ 02, 03 και 04 και το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας ανατίθεται σε όλους.

YA 141290/Γ2/08-09-2014 «Διδασκαλία Μαθημάτων στην Α΄ Γυμνασίου με τη χρήση του Ψηφιακού εξοπλισμού» Για πρώτη φορά λαμβάνεται υπόψη ο ψηφιακός γραμματισμός για τις αναθέσεις: όποιος έχει Β επίπεδο στις ΤΠΕ προηγείται του με Α επίπεδο που με τη σειρά του προηγείται του μη πιστοποιημένου.

ΥΑ 137852/Γ2/02-09-2014 Οδηγίες για Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ  Γυμνάσιο: Ανάθεση μαθήματος Βιωματικές Δράσεις, ΕΠΑΛ: Ανάθεση του μαθήματος Αρχές Αγροτικής Παραγωγής

ΦΕΚ 654 7/3/2012 Μέγιστο ωρών Β΄Ανάθεσης (Δέκα, μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση ΠΥΣΔΕ)

82154/Γ2/11-08-2006/ΥΠΕΠΘ Στο σημείο 8 το πως γίνεται η Β΄ Ανάθεση (από το Σύλλογο διδασκόντων με βάση τυπικά προσόντα)

Αφήστε μια απάντηση