Αγγλικά Ειδικότητας – Λεξικά

Κατάλογος συγγραμμάτων και Λεξικών (θα ενημερώνεται προοδευτικά – στείλτε μου τις προτάσεις σας)

  • Exploiting the Earth  Διαμαντίδου Α., Βασσάλου Ε., Μηχανικού Γ., Μωραϊτάκη Μ. ΙΤΥΕ Διόφαντος (Επίσημο διδακτικό βιβλίο του Τομέα)
  • Today’s agriculture, E.S.P. Coursebook, βιβλίο του μαθήματος Αγγλικών ειδικότητας που διδασκόταν στην  Γ’ Τ.Ε.Λ. του Γεωτεχνικού τομέα
  • Terminology of European education and training policy – CEDEFOP (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά)
  • Λεξικό Φυτοπαθολογικών όρων Δ.Γ.Ζάχος, Χ.Γ.Παναγόπουλος, Κ.Κ. Θανασουλόπουλος, Δ.Α. Μπίρης, Π.Ν. Κυριακοπούλου Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία Αθήνα 1984 (Βιβλίο)
  • Αγγλοελληνικό – Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο όρων Βιομηχανικής Υγιεινής και ΑσφάλειαςΕκδότης ΕΙΝΥΑΕ, 2008 (pdf)
  • Αγγλοελληνικό λεξικό βιολογικών και ιατρικών όρων, ΘΑ Παταργιάς κ.ά., Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 2006 (Βιβλίο)
  • Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό λεξικό Βιολογικών και Ιατρικών όρων Ματζέντα (Εμπορικό Λογισμικό)
  • Βιολεξικό online λεξικό βιολογικών όρων
  • Πολύγλωσσο τεχνικό λεξικό αρδεύσεων και αποστραγγίσεων Συλλογικό έργο  Εκδότης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Βιβλίο)

Αφήστε μια απάντηση