Σχολικά Βιβλία ΕΠΑΛ

Ψηφιακό Σχολείο – Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Πολλά από τα σχολικά βιβλία που χρειαζόμαστε βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοθέση http://ebooks.edu.gr, συχνά μαζί με επιπρόσθετο υλικό, οδηγίες διδασκαλίας κλπ.

Πίνακες με τις αντιστοιχίες Μαθημάτων – Βιβλίων ΕΠΑΛ για το 2017-18


Α Τάξη

ΥΑ Φ1/94326/Δ4/06-06-2017 Ανατύπωση διδακτικών Βιβλίων Α΄ Τάξης (Γεν. Παιδείας, Επιλογής και Προσανατολισμού)  Ημερήσιων & Εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2017-18.

Σύνδεσμος για τo βιβλίο της Α΄ Τάξης «Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης»


Β Τάξη

ΥΑ Φ1/107910/Δ4/27-06-2017 Ανατύπωση διδακτικών Βιβλίων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018.

Σύνδεσμοι για τα βιβλία της Β΄ Τάξης:

 1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης, βιβλίο «Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία»
 2. Περιβάλλον και Γεωργία
 3. Φυτική Παραγωγή
 4. Ζωική Παραγωγή
 5. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων
 6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου, βιβλίο «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου»
 7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Γεωργικά Μηχανήματα, βιβλία «Γεωργικές Εγκαταστάσεις» και «Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή»

Γ Τάξη

ΥΑ Φ1/114659/Δ4/6-7-2017 Ανατύπωση διδακτικών βιβλίων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018

Σύνδεσμοι για τα βιβλία της Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (κοινά)

 1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, βιβλία «Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας» και «Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων»

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. Αρδεύσεις  Καλλιεργειών, βιβλίο «Εκμηχάνιση της Γεωργίας και Αρδεύσεις»
 2. Δενδροκομία και Αμπελουργία
 3. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας- Κηπευτικές Καλλιέργειες, βιβλία «Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας»  και «Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες»
 4. Φυτοπροστασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 1. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
 2. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων
 3. Μεταποίηση Ζωικών  Προϊόντων
 4. Ασφάλεια Τροφίμων, βιβλίο «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων»

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

 1. Ανθοκομικά Φυτά, βιβλίο «Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες»
 2. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία – Βιβλίο μαθητή,  Εργαστηριακός Οδηγός
 3. Σχεδιασμός Φιλοτεχνικών Έργων, βιβλία «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου»,  «Σχεδιασμός Φυτοτεχνικων Έργων» και «Εφαρμογές Η/Υ»
 4. Συντήρηση Κηποτεχνικων Εφαρμογών

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. Διατροφή Αγροτικών Ζώων
 2. Εκτροφή Αγροτικών Ζώων Ι και  Εκτροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ (βλ. πιο κάτω)
 3. Υδατοκαλλιέργειες
 4. Μελισσοκομία, βιβλίο «Μελισσοκομία – Σηροτροφία»

Βιβλία του ΕΠΑΛ που δεν είναι αναρτημένα στο Ψηφιακό Σχολείο

Στη συνέχεια αναρτώ εκείνα τα βιβλία της Α, Β ή Γ του παλιού ΕΠΑΛ που τυχαίνει να διαθέτω και δεν υπάρχουν στον παραπάνω ιστοχώρο (ebooks.edu.gr) στην παρούσα φάση (Σεπτέμβριος 2015), με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά την επικαιροποίηση και αρτιότητά τους. Τα βιβλία αυτά μου είχαν δοθεί παλιά από συναδέλφους και φίλους που τα περιέσωσαν, τους οποίους ευχαριστώ και για λογαριασμό σας.

 1. Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Α Λυκείου (7,6 ΜΒ)
 2. Εκτροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ Β Λυκείου (7 ΜΒ)
 3. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών Β Λυκείου (1,7 ΜΒ)
 4. Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων Β Λυκείου (9,5 ΜΒ)
 5. Τρόφιμα Έτοιμα προς Κατανάλωση Β Λυκείου (3,5 ΜΒ)
 6. Ποιότητα–Ποιοτικός Έλεγχος Β Λυκείου (11 ΜΒ)

Βοηθήματα – Διδακτικό υλικό

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ του βιβλίου «Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας» απο το μέλος της συγγραφικής ομάδας Γιώργο Βλοντάκη. Προσοχή: Θεωρήστε το σαν συμπληρωματικό υλικό, επίσημο διδακτικό εγχειρίδιο παραμένει το παλιό για την ώρα.

Το βιβλίο Αγγλικών του Τομέα είναι αναρτημένο στο μενού Λοιπά > Αγγλικά ειδικότητας και λεξικά


Αρχείο παλαιότερων διατάξεων για τα βιβλία

Από την Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΘ με ημερομηνία 24/10/2014 και αρ.πρ. 173193/Γ2 ανακοινώθηκαν οι αντιστοιχίες Μαθημάτων – Βιβλίων της Α τάξης Ημερησίων και Α τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

Αφήστε μια απάντηση