Αναθέσεις μαθημάτων ΓΕΛ

ΥΑ 97911/Δ2-ΦΕΚ 3215/Β/03-08-2020 Τροποποίηση της (παρακάτω) υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου»:  Tο μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν ως Β΄ ανάθεση και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ88.01

ΦΕΚ 2737/Β/04-07-2020 – ΥΑ 85980 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου


ΥΑ 76099/Δ2/11-05-2018 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2018-19


ΦΕΚ 1670/B/10-06-2016 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-17.

YA 151893 29-09-2015 Αναθέσεις Γυμνασίου – ΓΕΛ: Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι αποκλείονται από τις Βιωματικές Δράσεις και τις Ερευνητικές Εργασίες οι ΠΕ 02, 03 και 04 και το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας ανατίθεται σε όλους.

ΥΑ 137852/Γ2/02-09-2014 Οδηγίες για Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ  για το 2014-15. Γυμνάσιο: Ανάθεση μαθήματος Βιωματικές Δράσεις, ΕΠΑΛ: Ανάθεση του μαθήματος Αρχές Αγροτικής Παραγωγής

ΦΕΚ 2143Β/05-08-2014 Ανάθεση του μαθήματος Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΥΑ 115959/Γ2/23-7-2014, ΦΕΚ 2143/Β/5-8-2014 Τροποποίηση στις αναθέσεις μαθημάτων επιλογής της Α ΓΕΛ και Α και Β Εσπερινών ΓΕΛ

ΦΕΚ 654 7/3/2012 Μέγιστο ωρών Β΄Ανάθεσης (Δέκα, μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση ΠΥΣΔΕ)

82154/Γ2/11-08-2006/ΥΠΕΠΘ Στο σημείο 8 το πως γίνεται η Β΄ Ανάθεση (από το Σύλλογο διδασκόντων με βάση τυπικά προσόντα)

Αφήστε μια απάντηση