3ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου

Ενημέρωση για το διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από covid-19

Δήμος Ρ-Π: Νέα σχολική χρονιά – Πρώτο κουδούνι – Απολογισμός - Kirkinews

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

 Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών και ολοήμερων σχολείων) από τη Δευτέρα 10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό  μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Για την είσοδο του παιδιού στο νηπιαγωγείο απαιτείται η επίδειξη της ανωτέρω κάρτας.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη,
δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. 

      Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης
επαναλειτουργία της. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει
διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών
μέτρων προστασίας.

β) Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα

σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Παρακαλώ να προμηθευτείτε από το φαρμακείο ως αύριο (Παρασκευή) το  μεσημέρι το self test που δικαιούστε,  κατά τις μέρες και ώρες κανονικής λειτουργίας και όχι στις εφημερίες των φαρμακείων.

Προβλέπεται, επίσης, η συνεχεια της εφαρμογής όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί κατά τη λειτουργία των σχολείων:

  • η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Σας επισυνάπτω την Κ.Υ.Α

KYA_ΦΕΚ_Β_1825_Self_Test

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SELF TEST

Για όσους θέλουν να αντιγράψουν την κάρτα μπορούν από εδώ

 

 Καλή επιστροφή στο σχολείο μας!

 

 

Πως να διδάξετε στα παιδιά να μην νιώθουν μίσος

 

ΕΥΧΕΣ

Το 3ο νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου εύχεται σε όλους :

 

 

 

 

 

 

 

 

Ω! ω! ω ! το Πάσχα αγαπώ!

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες ασχοληθήκαμε με τη θεματική του Πάσχα καθώς  η μεγάλη γιορτή των Χριστιανών πλησιάζει  και τα παιδιά άρχισαν ήδη να παρατηρούν κάποιες αλλαγές στο σπίτι και το ευρύτερο περιβάλλον. Ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ότι έρχεται στο μυαλό τους καθώς ακούν τη λέξη Πάσχα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την πρώτη εβδομάδα κάναμε μία σύντομη ανασκόπηση σε βασικά γεγονότα της ζωής ου Χριστού: Γέννηση, Ευαγγελισμός, παιδική ηλικία, ενηλικίωση, γνωριμία με τους μαθητές του…….

Στη συνέχεια αναφερθήκαμε. σχολιάσαμε και παρακολουθήσαμε μέσα από βίντεο:  τη διδασκαλία του Ιησού. κάποια από τα  θαύματα του όπως ο γάμος της Κανά. η  θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς. του παραλύτου, της  κόρης του Ιάειρου. της ανάστασης του Λαζάρου κ. αλ., ολοκληρώσαμε με την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα (Κυριακή των Βαiων).Με τα αφορμή στα θαύματα ασχοληθήκαμε με τη φωνούλα Θ.θ.

Διαβάσαμε το παραμύθι : το Πάσχα της Νόνας της χελώνας της  Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου από το  διαδίκτυο. Παρακολουθήσαμε το κουκλοθέατρο: ο λαγός που τον κορόιδευαν όλοι(διαδίκτυο). Στη συνέχεια  τα νήπια κατασκεύασαν  μία κάρτα με το λαγό και έγραψαν ευχές. Επίσης αναφερθήκαμε στο έθιμα: κάλαντα του Λαζάρου και κάποιοι έφτιαξαν με τη βοήθεια της μαμάς κουλουράκια-Λαζαράκια .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη δεύτερη βδομάδα αναφερθήκαμε στα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας: την ιστορία του Ιωσήφ του Παγκάλου ,την άκαρπη συκιά, την  παραβολή των δέκα ταλάντων, το τροπάριο της Κασσιανής ,το μυστικός  Δείπνο, τα πάθη που ακολούθησαν(Σταύρωση, Αποκαθήλωση, Ταφή) και στην Ανάσταση του!  Αναφερθήκαμε στα έθιμα: το βάψιμο των αβγών, το στολισμό του Επιταφίου…..

Διαβάσαμε από τις Ατέλειωτες Ιστορίες το παραμύθι : αβγό… …ποιο αβγό;  και στη συνέχεια κατασκεύασαν το κοτοπουλάκι με το αβγό.

 

 

 

Διακόσμησαν αβγά με βερνίκι νυχιών και με μαρκαδόρους………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδίασαν  ένα μεγάλο αβγό  το οποίο  χωρίσαμε σε επτά μέρη  και ζωγράφισαν  ένα αντιπροσωπευτικό γεγονός για την κάθε μέρα της Μ. εβδομάδας……….,

 

Παρακολουθήσαμε το παραμύθι : Η πασχαλίτσα της αγάπης της Ειρήνης Κυρίτση Τζιώτη  που βρήκαμε στο διαδίκτυο και με αφορμή αυτό τα νήπια ζωγράφισαν τη λαμπάδα τους.

Επίσης διαβάσαμε την ιστορία με τον Σταμάτη το σαλιγκάρι που ήταν και παιχνίδι μνήμης.

Όπως σε όλες τις γιορτές δίνουμε ευχές!  Συζητήσαμε λοιπόν για τις ευχές που δίνουμε, πριν και μετά το Πάσχα! τις  οποίες  γράψανε κα στην κάρτα.

Ακούσαμε και τραγουδήσαμε τα τραγούδια:, Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μέρα…….

 

Και το τραγούδι  ήρθε πάλι Πασχαλιά που το αφιερώνουμε σε όλους σας……………..

 

 

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου!

     Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People–ΙΒΒΥ) το 1966. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους.

Το 2021 υπεύθυνο για το υλικό του εορτασμού είναι το Τμήμα των Η.Π.Α. Το μήνυμα γράφτηκε από την Αμερικανίδα ποιήτριαMargaritaEngle. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας και πλήθος διακρίσεων.

Η αφίσα φιλοτεχνήθηκε από τον RogerMello, που γεννήθηκε στην Μπραζίλια το 1965.

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν την παγκόσμια αυτή ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το διάβασμα.

Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ –Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου φρόντισε να μεταφραστεί το μήνυμα στα ελληνικά και παροτρύνει τους φορείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά και τα βιβλία τους να συμβάλουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Η αφίσα με το μήνυμα τυπώθηκε στα ελληνικά από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και διανέμεται με τη φροντίδα του.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ (ΙΒΒΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2.4.2021

Η μουσική των λέξεων

 Margarita Engle (Η.Π.Α.)

Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά.

Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν.

Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα,

καλλίφωνα πουλιά που πετούν ψηλά, ελέφαντες που σαλπίζουν,

ποτάμια που κυλούν, καταρράκτες που ξεχύνονται,

πεταλούδες που στροβιλίζονται

ψηλά στον αέρα!

Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε – ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια, παλιές ιστορίες και νέες,

φανταστικές και αληθινές.

Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής

ή τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα

και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποιήματα

σου ανήκουν.

Με αφορμή το παραπάνω μήνυμα κάποια νήπια ζωγράφισαν  τους ήχους  -μουσική των λέξεων όταν διαβάζουν  όπως   τη φαντάστηκαν …………………

Αναφερθήκαμε στη ζωή  του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, σε διάφορα παραμύθια που έγραψε γνωστά  στα παιδιά….., στα μέρη του βιβλίου και στους συντελεστές για την ολοκλήρωση του.

Ακούσαμε το τραγούδι: Τι να είναι τα βιβλία……….

 

Φέτος είχαμε τη χαρά και την τιμή να γνωρίσουμε και να φιλοξενήσουμε διαδικτυακά  στην ψηφιακή τάξη του νηπιαγωγείου μας  τη συγγραφέα: Βούλα Γιαγκάζογλου με την οποία  αξιοποιήσαμε το παραμύθι της :<< Η χελώνα και ο λαγός αλλιώς >>

Η κ. Βούλα με τις κούκλες- ήρωες  προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παιδιών που παρακολούθησαν την  αφήγηση του παραμυθιού, μας έδωσε γενικές πληροφορίες για τη συγγραφή ενός βιβλίου και πέρασε το μήνυμα ότι πρέπει να προσπαθούμε  να γίνουμε καλύτεροι από ότι είμαστε ……. δηλαδή να ξεπερνούμε τον εαυτό μας!

Τα νήπια ζωγράφισαν και της χάρισαν-αφιέρωσαν μία διασκευή του παραμυθιού με τίτλο:»  Ο λαγός και η χελώνα και κάποιος άλλος  αλλά ποιος ; Μπορείτε να το απολαύσετε…………

 

Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ

 

     Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βούλα Γιαγκάζογλου που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μας κι όπως μας  υποσχέθηκε θα χαρούμε πολύ να τη γνωρίσουμε και δια ζώσης.

    Επίσης παρακολουθήσαμε  την παρουσίαση : Με ένα βιβλίο ταξιδεύω…της Έλενας Φωτεινού από το διαδίκτυο.

Με αφορμή το βιβλίο ασχοληθήκαμε με τη φωνούλα Β   β……..Αναθέσαμε την αποστολή να ψάξουν  να βρουν αντικείμενα  μέσα στο σπίτι από τη φωνούλα  β  .Στη συνέχεια ψάξαμε να βρούμε σύνθετες λέξεις με συνθετικό τη λέξη βιβλίο….. ( βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο, βιβλιοπώλης, βιβλιοφάγος κ.λ.π.)

Κάποια παιδιά κατασκεύασαν απλούς σελιδοδείκτες  ο καθένας με τη φαντασία και τα υλικά που διέθετε στο σπίτι……

 

και κάποια άλλα  ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους από το παραμύθι  ο λαγός και η χελώνα

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ!!!

 

 

 

 

Άνοιξη μου Άνοιξη!

Μέσα από τις ψηφιακές μας τάξεις καλωσορίζουμε και επισήμως την Άνοιξη! Από διάφορες παρουσιάσεις   του  διαδικτύου αλλά και από τις πληροφορίες που μας φέρνουν τα παιδιά, αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα και αντλούμε  νέες γνώσεις.

Παρακολουθούμε το μύθο της Περσεφόνης και της Δήμητρας……

Το παραμύθι «έρχεται η Άνοιξη » από την παρουσίαση της Όλγας Μπούμη Βγόντζα …….

Ακούμε το τραγούδι: Άνοιξη μου Άνοιξη, το σχολιάζουμε , περιγράφουμε τις εικόνες……..

Παίζουμε με τον τροχό που πήραμε από το διαδίκτυο από το νηπιαγωγείο Μικρόπολης Δράμας. Μπορείτε να ασχοληθείτε με τη δραστηριότητα αυτή και στο σπίτι………….

Γυρνάμε τον τροχό και τα παιδιά γράφουν σε κάθε πέταλο ότι μας λέει αυτό που τύχαμε
Λέμε στα παιδιά να ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί ένα λουλούδι με 6 πέταλα. Στη συνέχεια να αριθμήσουν κάθε πέταλο από το 1 ως το 6 όπως παρακάτω:
Έπειτα χρωματίζουν το λουλούδι ,αναγνωρίζοντας τους αριθμούς από το 1-6
Γυρνάμε τον τροχό και τα παιδιά ζωγραφίζουν κάθε πέταλο με το ανάλογο χρώμα.
 
Τα χελιδόνια μας επισκέφθηκαν…..Συζητάμε για τον ερχομό τους…………………..
Περιγράφουμε το  σώμα τους, τα χρώματα, τη τροφή τους κ.λ.π.
ακούμε το τραγούδι :καλώς τα μικρά τα χελιδόνια από το νηπιαγωγείο Τριποτάμου
Επίσης τα παιδιά δημιούργησαν κάποιες αντιπροσωπευτικές δημιουργίες σχετικά με την  Άνοιξη.
Επειδή Άνοιξη χωρίς πεταλούδες δεν γίνεται … η  αφήγηση του  υπέροχου παραμυθιού  Τζότζο ο μικρός σκαντζόχοιρος που πήραμε από το διαδίκτυο  της Ειρήνη Πετρίδου μας έβαλε στο μεράκι να φτιάξουμε πεταλούδες  και να μάθουμε πολλά για τη ζωή της πεταλούδας  μέσα από την παρουσίαση….
Επίσης έγινε  αναφορά στα φρούτα και τα λαχανικά της Άνοιξης
Ο ερχομός του Απρίλη μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε  εκτός από τις παροιμίες του, τις ονομασίες του και στο έθιμο της Πρωταπριλιάς το ψέμα . Μέσα από την ενασχόληση μας  με το θέμα : προέκυψαν κάποιες δημιουργίες των παιδιών σχετικές με τα παραμύθια που σχολιάσαμε: Το προβατάκι, από τον  ψεύτη βοσκό και ο Πινόκιο….

Διπλή γιορτή!

Η γιορτή του Ευαγγελισμού και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου ήταν η θεματική με την οποία  ασχοληθήκαμε τις τελευταίες μέρες. …..τα δύο σημαντικά γεγονότα της θρησκευτικής και εθνικής μας ιστορίας. Προσεγγίσαμε τα δύο γεγονότα ορόσημα  μέσα από βίντεο, εικόνες, παρουσιάσεις  με πληροφορίες που πήραμε από το διαδίκτυο τις οποίες  σχολιάσαμε, συζητήσαμε……

Διπλή γιορτή

 

Εργασίες των παιδιών με θέμα τον Ευαγγελισμό.

Παρακολουθήσαμε παρουσιάσεις σχετικά με τους ήρωες του 1821 και τους γνωρίσαμε  μέσα από την παρουσίαση της συναδέλφου Γιάννας Κρίτσκα που πήραμε από το διαδίκτυο και την ευχαριστούμε!

25 H ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΗΡΩΕΣ

Αναφερθήκαμε και σχολιάσαμε την ενδυμασία της εποχής εκείνης. Κάποια παιδιά μας παρουσίασαν  την παραδοσιακή στολή που είχαν στο σπίτι τους. Ακούσαμε και τραγουδήσαμε  τραγούδια όπως ο Θούριος ,να τανε το 21 ……..

Εργασίες σχετικές με τη στολή του τσολιά.

Στις 24 Μαρτίου κάναμε τη διαδικτυακά τη γιορτούλα μας και τα δυο τμήματα μαζί. Τα νήπια μας είπαν τα ποιήματα τους ,τραγούδησαν  και χόρεψαν σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Καμαρώσαμε και χειροκροτήσαμε τα παιδιά μας!

ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ!  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

 

Αφιερώνουμε σε  όλους  σας το παρακάτω βιντεάκι……..

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!

Παράταση των εγγραφών στο νηπιαγωγείο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΘΕΜΑ : «Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος

2021-22»

 

Σχετ.: 1) η με αρ. πρωτ. Φ.6/22510/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

2) η με αρ. πρωτ. Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ 6ΩΗ346ΜΤΛΗ-7Ν7) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του κορωνοϊού – covid 19, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

 

Εντυπώσεις από την Καθαρή Δευτέρα. Καλή Σαρακοστή!

Tις εντυπώσεις τους από την Καθαρή Δευτέρα και το πέταγμα του χαρταετού συζητήσαμε εξ αποστάσεως   με τους  μαθητές μας.

 

 

Ακούσαμε και τραγουδήσαμε  το τραγούδι  της κυρά Σαρακοστής  από το διαδίκτυο……

 

Μιλήσαμε για το έθιμο της Σαρακοστής ,τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα και εξηγήσαμε πως θα χρησιμοποιήσουμε την κατασκευή μας .Κάποια νήπια την ζωγράφισαν ή την κατασκεύασαν με χαρτί, χαρτόνι ή κολλάζ  ή  όπως μπορούσε ο καθένας……

Σας παραθέτουμε τις εργασίες των παιδιών……

 

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Χαιρόμαστε το καρναβάλι και το αποχαιρετούμε….

Συνεχίζουμε τις δραστηριότητες μας σχετικά με το καρναβάλι : παραμύθια της αποκριας (αποκριά στο δάσος ,ο Αρλεκίνος )τα έθιμα ,τα τραγούδια, τις μεταμφιέσεις,το χορό  και το κέφι….

Φτιάξαμε κλόουν για να διακοσμήσουμε το σχολείο μας…

Τα ζωάκια πάντα μας δίνουν το έναυσμα για παιχνίδι -δραματοποίηση…..

‘Ετοιμες οι μάσκες…….

Αναφορά στο έθιμο της Καθαρής Δευτέρας -χαρταετός…..Τους κόβουμε και τους διακοσμούμε…..

 

Το γαϊτανάκι  επανήλθε στην τάξη για να το γνωρίσουμε και να το χορέψουμε……

Παραδοσιακό τραγούδι :πως το τρίβουν το πιπέρι…….

Στη συνέχεια καθίσαμε κι απολαύσαμε το  ατομικό ταπεράκι του πάρτυ που ετοίμασε η μανούλα…….

και του χρόνου καλύτερα!!!

Καλό τριήμερο σε όλους!

ΚΑΛΗ  ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων