Η εναλλαγή ημέρας – νύχτας

https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw (Η ιδέα για το παραπάνω βίντεο ήταν από την εργασία με θέμα "Εναλλαγή μέρας και Νύχτας" των φοιτητριών: Ζώπτου Χριστίνας, Τσίκου Μαρίας, Σουμπενιώτη Κωνσταντίνας) https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136oX4 https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI&vl=el Ημέρα και νύχτα στη γη…