Οδηγίες χρήσης Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται βίντεο με οδηγίες χρήσης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

00. e-me – Με μια ματιά

01. e-me – Είσοδος

02. e-me – Αρχική σελίδα

03. e-me – Ρυθμίσεις

04Α. e-me – Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας

04Β. e-me – Προφίλ Εκπαιδευτικού

05. e-me – Επαφές

06. e-me – Αρχεία

07A. e-me – Κυψέλες #1 (τί είναι μια Κυψέλη)

07Β. e-me – Κυψέλες #2 (δημιουργία – αξιοποίηση Κυψέλης)

08. e-me – Εφαρμογή e-me content

 Πώς δημιουργώ τάξη στην e-me

Πώς προσκαλώ μαθητές στην e me κυψέλη μου

e-me τοίχος

Δημιουργώ ασκήσεις και περιεχόμενο στην e-me

Πώς δημιουργώ μαθηματικό κουίζ στην e-me

Δημόσια κυψέλη Δάσκαλοι στην e-me

Πώς αναθέτω εργασίες στην e-me