ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλησπέρα σας,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αύριο Δευτέρα 16 Νοεμβρίου καθώς και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω αναστολής λειτουργίας της δια ζώσης εκπαίδευσης. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας www.webex.sch.gr. Εγκύκλιος δεν έχει σταλθεί ακόμη στο σχολείο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν διαθέτετε τον κατάλληλο εξοπλισμό(Η/Υ, laptop, tablet, smartphone) και σύνδεση στο διαδίκτυο. Να ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας δεν έχει παραλάβει tablet προς διάθεση για τους μαθητές που δεν διαθέτουν εξοπλισμό.

Σας ευχαριστούμε

Οι νηπιαγωγοί.

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου μας είναι: ΘΗΒΩΝ-Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ-Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1.Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

2.Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

3.Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

β) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.

γ) Το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα.

δ) Εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

ε) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα.

στ) Επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, προσκομίζονται στο Νηπιαγωγείο και μέχρι τις 22 Μαρτίου 2021:

1.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού. Α.Δ.Υ.Μ..pdf

2. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν αιτηθεί τα (γ) και (δ), θα πρέπει εντός της προαναφερθήσας  προθεσμίας να καταθέσουν και τα αντίστοιχα παραστατικά.

Σχετική Αίτηση-Δήλωση των γονέων/κηδεμόνων εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής εγγραφής  και ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Βεβαίωση Φοίτησης από την Διευθύντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

Ώρες επικοινωνίας με τη Διεύθυνση του σχολείου, καθημερινά 12:30μ.μ.-13:30μ.μ. στο 210-5771417 και στο e-mail: mail@44nip-perist.att.sch.gr

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Επαναλειτουργία σχολείου και Οδηγίες Προσέλευσης και Αποχώρησης Μαθητών.

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας,

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων και αντιλαμβανόμενοι όλοι τη σοβαρότητα τήρησης μέτρων πρόληψης ενάντια στην εξάπλωση του covid 19 και την αποφυγη του συνωστισμού των συνοδών στο σχολικό κτήριο, ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας, αποφάσισε η παράδοση των μαθητών και των δύο τμημάτων να γίνεται αποκλειστικά στην είσοδο επί της Εθνικής Αντιστάσεως στις νηπιαγωγούς τμηματικά και συγκεκριμένα η προσέλευση του τμήματος 1 (επάνω τάξη), θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες 8:00-8:05π.μ. και του τμήματος 2 (κάτω τάξη), κατά τις ώρες 8:10-8:15π.μ. 

Η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο και συγκεκριμένα το τμήμα 1 θα αποχωρεί 12:45μ.μ. και θα ακολουθεί το τμήμα 2.

Παρακαλούμε πολύ οι συνοδοί των μαθητών μας να μην συνωστίζονται στην είσοδο – έξοδο του σχολείου.

Η λειτουργία της Πρωινής Ζώνης και του Ολοήμερου Προγράμματος θα συνεχιστεί κανονικά.

Οι γονείς να έχουν γραμμένο το όνομα του παιδιού ευδιάκριτα στην τσάντα που θα μεταφέρουν τα κλινοσκεπάσματά τους.

Ευχαριστούμε

Οι Νηπιαγωγοί.

Εγγραφή Μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr) - 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε στην απόκτηση λογαριασμών πρόσβασης στο ΠΣΔ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω. Οι μαθητές-μαθήτριες που παρακολουθούν το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα στην πάνω αίθουσα που στεγάζεται στον όροφο του Δημοτικού Σχολείου, θα ορίσουν στο πεδίο «Τμήμα» τον αριθμό 1 ενώ οι μαθητές-μαθήτριες που παρακολουθούν στην κάτω αίθουσα, θα ορίσουν τον αριθμό 2.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

 Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους  μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους
μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Σύμφωνα με την _εγκύκλιο [1]_(20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη
δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για
την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις
υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).

Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν σχετικά τους
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’
τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα
δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ οτι μπορούν να
φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: _HTTPS://REGISTER.SCH.GR/STUDENTS/_

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

·         Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν
προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να
ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

·         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου)
του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους
Προόδου των προηγούμενων ετών.

·         Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και
των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον
ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον
πληροφορηθούν.

·         Είναι _αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης_
_e__-__mail_ _του_  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι
εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που
αυτά ξεχαστούν.

·         Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να
οριστεί ο αριθμός 1.

·         Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας
αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση
e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και  υποστήριξή σας στην
εγγραφή των μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Σας ευχόμαστε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας !

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
——————————————————————-
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Τηλέφωνο:  801-11-801-81

—– Τέλος προωθημένου μηνύματος —–

Σύνδεσμοι:
———-
[1] https://register.sch.gr/students/docs20/39731_psd.pdf

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9/2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Κατά την πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους και ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διασποράς του ιού COVID-19 – ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου τη Δευτέρα 14/9/2020, στις 11:00 π.μ.
Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μαζί με έναν συνοδό έκαστος, θα προσέλθουν στις 10:45 π.μ. Η είσοδος και η έξοδος στον χώρο του σχολείου θα γίνει αποκλειστικά από την Εθνικής Αντιστάσεως.
Μετά το πέρας του αγιασμού, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, όσον αφορά στην λειτουργία του σχολείου για την τρέχουσα εβδομάδα.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα οδηγίες, η είσοδος στο σχολείο θα επιτραπεί μόνο με την χρήση μάσκας.

Σας ευχαριστούμε
Οι νηπιαγωγοί
του 44ου νηπιαγωγείου Περιστερίου.

Ένα ταξίδι φτάνει στο τέλος … αφορμή για νέα ταξίδια!!!

Η τελευταία αποστολή μας είναι έτοιμη!!! Επαγγελματική δουλειά κάναμε!!! Το Περιστέρι μας έχει τον πιο όμορφο ταξιδιωτικό οδηγό!!!

Και το ταξίδι μας κλείνει με ένα αναμνηστικό που μπορείτε να τύπωσετε για να μείνει μια γλυκιά ανάμνηση από την εξ αποστάσεως επικοινωνίαμας !!

Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή, μικρούς και μεγάλους!!!

 

Επαναλειτουργία σχολείων

Αγαπητοί γονείς,

Τα σχολεία ξανανοίγουν την Δευτέρα 1 Ιουνίου , αλλά με συνθήκες πολύ διαφορετικές, στις οποίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε όλοι και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.

Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται ως εξής:

Τα παιδιά θα παραλαμβάνουν οι δασκάλες στο υπόστεγο της κάτω τάξης και θα αποχωρείτε αμέσως.

Ακολουθώντας τις εγκυκλίους και μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δεν θα υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στα παιδιά των 2 τμημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι τουαλέτες είναι ήδη μοιρασμένες και κάθε τμήμα  έχει τη δική του τουαλέτα και βρύση. Τα παιδιά θα πλένουν πολλές φορές στη διάρκεια της μέρας τα χέρια τους και θα χρησιμοποιούν αντισηπτικά κάθε φορά που τελειώνουν μία δραστηριότητα!

Ως χώρος αναμονής παιδιών που παρουσιάζουν συμπτώματα (λόγω έλλειψης βοηθητικών χώρων)  θα χρησιμοποιείται το υπόστεγο μπροστά από κάθε τάξη.

Στη διάρκεια της ημέρας δεν θα εισέρχεται κανένας στο χώρο των τάξεων και αν συμβεί αυτό θα τηρείται λεπτομερές ημερολόγιο.

Κάθε παιδί θα έχει τα δικά του ατομικά υλικά. Γι’ αυτό στο εξής τα παιδιά θα έχουν στην τσάντα τους, για ατομική χρήση μαρκαδόρους, κόλα, ψαλίδι και μπλοκ ζωγραφικής.

Απαραίτητο είναι να έχουν πάντα μαζί τους αντισηπτικά και να εξοικειωθούν με την χρήση τους όποτε αυτό χρειάζεται, κάτι που θα τους βοηθήσει  και στην μετέπειτα σχολική τους ζωή.

Αντισηπτικά θα υπάρχουν στο σχολείο, αλλά η χρήση τους είναι υπό την ευθύνη και εποπτεία του εκπαιδευτικού.

Μιλήστε με τα παιδιά σας για την σημασία τήρησης των αποστάσεων και μέτρων αυτοπροστασίας, όπως για παράδειγμα να μην βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, την μύτη και τα μάτια.

Καλό είναι κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, να γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών από σας στο σπίτι, έτσι ώστε να γνωρίζετε και να παρακολουθείτε καθημερινά την θερμοκρασία του.

Εάν το παιδί παρουσιάζει το παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, καταρροή, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός ή νιώθει αδιαθεσία) το κρατάμε σπίτι και το στέλνουμε ξανά σχολείο, μόνο όταν  το επιτρέψει ο παιδίατρος.

Το ίδιο πρέπει να γίνεται και όταν υπάρχει στο σπίτι σας κάποιο μέλος με ύποπτα συμπτώματα.

Αν κατά την διάρκεια του προγράμματος του νηπιαγωγείου, ένα παιδί εμφανίσει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, ειδοποιείστε ώστε να το παραλάβετε αμέσως και ενημερώνετε το νηπιαγωγείο καθ’ όλη την πορεία της ασθένειάς του (αν υφίσταται). Πρέπει να έρθετε να πάρετε αμέσως το παιδί αν ειδοποιηθείτε.

Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στον περιορισμό της πιθανότητας διασποράς της νόσου covid-19 στην κοινότητά μας.

 

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νηπιαγωγείο, (παιδί, εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού).

 

Αν το τεστ βγει θετικό

  • Ενημερώνεται αμέσως το νηπιαγωγείο,  και ο ΕΟΔΥ
  • Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του νηπιαγωγείου, για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και παιδιών κ.λπ.),
  • Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας/τμήματος θα απομακρυνθούν από το νηπιαγωγείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.
  • Η απομάκρυνση παιδιών/ προσωπικού άλλων τμημάτων ή και όλου του νηπιαγωγείου,  θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών.Λήψη αρχείου

Από κάμπια πεταλούδα

Γειά σας αγαπημένα μας παιδιά!

Εκτός από τα λουλούδια της άνοιξης έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα έντομα! Οι μέλισσες.. οι πασχαλίτσες..  οι όμορφες και πολύχρωμες πεταλούδες… πάμε να τις γνωρίσουμε;

 

Τα είδη τους υπερβαίνουν τον αριθμό των 100.000 σε όλο τον κόσμο. Έχουν μακριές κεραίες, δύο ζεύγη φτερών καλυμμένα με πολύχρωμα λέπια, διαθέτουν στοματικά μόρια μυζητικού τύπου και οι κεραίες τους ποικίλλουν ανάλογα με το είδος.

Η μεταμόρφωσή τους από την στιγμή της γέννησης, σε μορφή κάμπιας (προνύμφες), είναι τεράστια. Έχουν σκωληκόμορφο σώμα και μασητικό στοματικό τύπο, ενώ συχνά διαθέτουν μεταξοειδείς αδένες και με τα λεπτά στρώματα μεταξιού που παράγουν, δημιουργούν ένα κουκούλι, στο οποίο εισέρχονται και μετατρέπονται σε χρυσαλίδες. Όταν βγαίνουν από το κουκούλι, έχουν πλέον τη μορφή ενήλικης πεταλούδας.

Πηγή: Βικιπαίδεια, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα μάθουμε για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας, πως δηλαδή από κάμπια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα!

Πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ όμορφο βίντεο για την ζωή της πεταλούδας.

πηγή: National Geographic©

 

Μπία η κάμπια

Η ιστορία της Μπίας της κάμπιας που γίνεται πεταλούδα

από τον αγαπημένο μας παραμυθά.

Ο παραμυθάς είναι ένας παππούς όχι και τόσο συνηθισμένος. Έχει ένα μαγικό γιλέκο που, όταν το φοράει, μπορεί να μιλάει με τα ζώα, με τα φυτά και με τα πράγματα, ακόμα και να πετάει.

 

 

 

θέλετε να ζωγραφίσουμε την Μπία;

Θα χρειαστούμε :

  • Χρωματιστό χαρτόνι ή χρωματιστό χαρτί ή λευκό και το χρωματίζουμε εμείς.
  • Μαρκαδόρους
  • Ψαλίδι
  • Κόλλα

 

Οδηγίες:

Σχεδιάζουμε κύκλους, τους κόβουμε, τους διπλώνουμε στη μέση τους κολλάμε στην άκρη μεταξύ τους σχεδιάζουμε στον πρώτο κύκλο μάτια και στόμα κόβουμε και κολλάμε κεραίες.

 

Καλή Επιτυχία!

Μπορούμε να φτιάξουμε την πεταλούδα σε παζλ.

Click to Mix and Solve

Και για το τέλος σας έχω βόλτα!

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των μουσείων, τη Δευτέρα 18 Μαΐου,  πάμε να ξεκινήσουμε την εικονική περιήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

https://gnhm-kem.com/vt/gr/?fbclid=IwAR28HM0noQZPqzb0bW_B7NyXiobBnIy0GEqquETnY2QoUX7F-EMWJcOp5O4

 

Καλή διασκέδαση!

Σας στέλνω την αγάπη μου!

Γεωργία Δολιώτη

©©©

 

 

Ο Άκης Σπιτάκης θέλει διακοπές!!!

Αγαπημένα μου παιδιά
Η καραντίνα τελειώσε κι όλοι μας μπορούμε να βγούμε από το σπίτι. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα για την τελευταία αποστολή!!

Δείτε το βίντεο και μετά θα σας εξηγήσω τι πρέπει να κάνετε!!!

Όπως καλά καταλάβατε όλα τα σχολεία που ήμασταν μαζί στο σπίτι αυτό τον καιρό  θα φτιάξουμε ένα ταξιδιωτικό οδηγό με την περιοχή του σχολείου μας!! Η αποστολή σας είναι να φωτογραφήσετε ωραία πράγματα που έχουμε στο Περιστέρι μας!!! Βάλτε τα δυνατά σας να δει πόσο όμορφο είναι το Περτιστέρι μας και να αποφασίσει να έρθει σε μας διακοπές ο Άκης ο Σπιτάκης!! Ζητείστε και από τους γονείς σας να σας βοηθήσουν για να βγάλετε καλές φωτογραφίες! Έγω πάντα θα φωτογράφιζα το άλσος, την πλατεία, το άγαλμα με τα παιδιά που κάθονται στην πλατεία εκεί στο μέτρο και πάρα πολλά αλλά ..δεν σας λέω για να μην φωτογραφίσουμε όλοι τα ίδια!!!

Περιμένω τις φωτογραφίες και ένα σχόλιο από έσας που θα πείσει τον Άκη τον Σπιτάκη να έρθει στο όμορφο Περιστέρι μας! Αλλά κι αν ακόμη δεν έρθει τον οδηγό που θα φτιάξουμε θα τον δούμε σε 200 περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο!!!

Ευκαιρία να διαφημίσουμε τον τόπο μας!!! Εμπρός καλοί μου δημοσιογράφοι … Περιμένω τα έργα σας μέχρι την Κυριακή το βράδυ!!!

Καλές βόλτες και καλή φωτογράφιση!!!!!!!!!!

 

Παγκόσμια ημέρα μουσείων

Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα …
και καθώς ετοιμάζεται το δικό μας μουσείο με τα δικά σας εκθέματα, μια διαδικτυακή μου φίλη και συνάδελφος, η κυρία Καλλιόπη Παπουτσάκη έφτιαξε ένα παιχνιδάκι να για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Πολύ την ευχαριστώ που μοιράζεται μαζί μας τα ωραία πράγματα που φτιάχνει!! Ελπίζω να σας αρέσει!!!