Το Ενημερωτικό Δελτίο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

001Καλώς ήλθατε στο ενημερωτικό δελτίο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου !

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 και είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠοΠαιΘ), το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, το ΠΣΔ είναι το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο στη χώρα ως προς το πλήθος των χρηστών που εξυπηρετεί.  Εκτός από την ευρυζωνική σύνδεση των μονάδων στο διαδίκτυο, το ΠΣΔ συνεχώς αναπτύσσει και αναβαθμίζει ηλεκτρονικές υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για τα σχολεία. Οι υπηρεσίες του ΠΣΔ έχουν ως στόχο την εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης, ενδυναμώνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικότερα συντελούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ από την σχολική κοινότητα.

Το ΠΣΔ διατηρεί δικτυακή πύλη η οποία λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης για δράσεις που αφορούν την Εκπαίδευση και ως κεντρικό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες ΠΣΔ. Επιπλέον, παρέχει Υποστήριξη Χρηστών (Helpdesk) για την άμεση επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζονται στη σύνδεση, τις υπηρεσίες και τη χρήση των υπηρεσιών. Η υποστήριξη χρηστών παρέχεται τηλεφωνικά αλλά και μέσω του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων, το οποίο σας συνιστούμε να προτιμάτε για την επικοινωνία σας με το ΠΣΔ.

Το ενημερωτικό δελτίο έρχεται να συμπληρώσει τους παραπάνω τρόπους ενημέρωσης και επικοινωνίας του ΠΣΔ και αποσκοπεί στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του ΠΣΔ αλλά και στην ενθάρρυνση για τη χρήση τους στο εκπαιδευτικό σας έργο.

Παράλληλα με την ιστοσελίδα του δελτίου, θα αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο (newsletter) σε τακτική βάση προς όλα τα μέλη του ΠΣΔ. Αν κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter δίνεται η δυνατότητα της διαγραφής του (opt-out). Αντίστροφα,  δίνεται και η δυνατότητα εγγραφής στο newletter ακόμα και με διεύθυνση email εκτός sch.

Επειδή ζούμε στην εποχή της υπερφόρτωσης με πληροφορίες σας υποσχόμαστε ότι η επιλογή των άρθρων θα είναι πολύ προσεκτική.

Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα τα θέματα του περιοδικού μας και να γίνετε τακτικοί αναγνώστες μας !