Η διπλή πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής

Σύμφωνα με τη μεσογειακή πυραμίδα που αφορά τη διατροφή των παιδιών, τα παιδιά επειδή βρίσκονται σε ανάπτυξη έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους ενήλικες. Οι τροφές που είναι στη βάση της…