Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο (6 Μαρτίου 2012)

Αν και η ενδοσχολική βία στο νηπιαγωγείο δεν έχει τις διαστάσεις των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης και εκδηλώνεται αποσπασματικά, η παρέμβαση για την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς κάθε φορά που εμφανίζεται κρίνεται απαραίτητη.

Ακολουθεί υλικό που αναφέρεται στην ενδοσχολική βία, μέρος του οποίου θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο νηπιαγωγείο μέσα από το κουκλοθέατρο.  

“Ο εκφοβισμός δεν είναι μαγκιά… Σταματήστε τον” Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη,  Η ιδέα για το υλικό ήταν από το ιστολόγιο Sociopolitical issues

3 σχόλια

  1. Η ενδοσχολική βία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων μερών, παιδιών, δσακάλων & γονιών. Στο παραπάνω πλαίσιο, η εκπαίδευση προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. δηλ. από την ηλικία που τα παιδιά πάνε στο νηπιαγωγείο. Το κουκλοθέατρο, καθώς και τα τα διάφορα παιχνίδια που απαιτούν συνεργασία των παιδιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε αυτό.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα