Εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση

Εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση 

wiki της Κονταξάκη Αγάπης που δημιουργήθηκε

στα πλαίσια του σεμιναρίου “Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον”

 

Μαθησιακό αντικείμενο “Ανακύκλωση τώρα! από το αποθετήριο “Φωτόδεντρο”.