Γνωρίζοντας το thymio και παίζοντας μουσική

2017-18 Thymio ρομποτική

Στην Α’ τάξη η σχέση των μαθητών και μαθητριών με το ρομποτάκι thymio ξεκινάει με «αναγνωριστικές δράσεις».  Μ’ αυτό το ρομποτάκι δεν έχουμε κατασκευαστικά θέματα και επικεντρωνόμαστε στον προγραμματισμό του και στους αισθητήρες του.

Στόχοι: Οι μαθητές κι οι μαθήτριες της Α’ τάξης να συσχετίσουν τους αισθητήρες που συναντούν στην καθημερινότητά τους με τους αισθητήρες του ρομπότ. Να έρθουν σε επαφή με τα προεγκατεστημένα προγράμματα. Να γνωρίσουν για πρώτη φορά ένα προγραμματιστικό περιβάλλον και στη συγκεκριμένη περίπτωση VPL. Να αντιληφθούν ότι εμείς εισάγοντας εντολές στον υπολογιστή καθοδηγούμε το ρομποτάκι στη συμπεριφορά του.
  1. Συζήτηση (στην ολομέλεια της τάξης): Όλα τα παιδιά αναφέρουν πού έχουν συναντήσει αισθητήρες στην καθημερινότητά τους.
  2. Ρομποτάκι thymio: επίδειξη των αισθητήρων και των τροχών που είναι συνδεδεμένοι με τους κινητήρες.
  3. Θέτουμε σε εφαρμογή δύο από τα προεγκατεστημένα προγράμματα του thymio: αυτό με το οποίο το ρομπότ ακολουθεί προπορευόμενο αντικείμενο κι αυτό με το οποίο υποχωρεί μπροστά από εμπόδιο. Τα παιδιά κάθονται χαμηλά και πειραματίζονται μ’ αυτό.
  4. Τα παιδιά προγραμματίζουν το thymio χρησιμοποιώντας τη VPL. Εισάγουν εντολές για το τηλεχειριστήριο (κίνηση μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά και σταμάτημα).
  5. Για κάθε κίνηση προσθέτουν στο ρομποτάκι από ένα διαφορετικό χρώμα  και ήχο.
  6. Στο τέλος, για κάθε αισθητήρα εισάγουν διαφορετικό ήχο κι έτσι όταν τα παιδιά πλησιάζουν τα χεράκια τους μπροστά από τους αισθητήρες έχουμε μια αίσθηση μουσικής.

Αφήστε μια απάντηση