Μέσα και πολυμέσα – ορισμοί

ορισμοί κ.α. πολυμέσα στο Δημοτικό

cloudΠολυμέσα (multimedia): χρήση πολλαπλών μέσων ή μορφών πληροφορίας. Ετυμολογικά, η λέξη αποτελείται από δύο τμήματα: το πρόθεμα multi που σημαίνει πολλαπλός και τη λέξη media που είναι ο πληθυντικός της medium και σημαίνει μέσα. Ειδικότερα στο χώρο της πληροφορικής αναφέρεται σε τρόπους χειρισμού της πληροφορίας.

Τα πολυμέσα είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας, ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών -δηλαδή κειμένου, γραφικών, ακίνητης εικόνας, κινούμενης εικόνας, ήχου και βίντεο- για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.

Στα πολυμεσικά συστήματα η πληροφορία δεν χαρακτηρίζεται από γραμμική οργάνωση, αλλά είναι ειδικά δομημένη σ’ ένα δίκτυο από κόμβους (nodes), που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Η μη γραμμική οργάνωση των πολυμέσων παρέχει στο χρήστη μία ποικιλία διαδρομών για την εξερεύνηση και αναζήτηση της πληροφορίας.

Αλληλεπιδραστικότητα (interactivity) είναι η διαδικασία κατά την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της εφαρμογής παρεμβαίνοντας δυναμικά στην εξέλιξή της και καθορίζοντας τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία.

Τα συστήματα πολυμέσων που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση χρήστη – εφαρμογής αναφέρονται ως αλληλεπιδραστικά πολυμέσα (interactive multimedia) και διαθέτουνένα σταθερό περιβάλλον για την αλληλεπίδραση χρήστη – εφαρμογής.

Το περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη – εφαρμογής έχει καθιερωθεί να αναφέραται ως περιβάλλον διεπαφής (interface ή user interface) της εφαρμογής.

ΠΗΓΕΣ:

Γεωργίου Θ., Κάππος Ι. κ.α., «Πολυμέσα – Δίκτυα», Αθήνα, 1999, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 

Αφήστε μια απάντηση