Τρίτη, Αύγουστος 16, 2022

Η ιστορία των μέσων τηλεπικοινωνίας

Scratch Διαδίκτυο Διαδίκτυο και σχέδια εργασίας ερευνητικές εργασίες Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες (Γ'-Δ') παιχνίδια

Καθώς οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής θεωρούμε σημαντικό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές κι οι μαθήτριές μας με το θέμα αυτό και μάλιστα να το προσεγγίσουν διαχρονικά, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ποιες ανάγκες ικανοποιούσε κάθε φορά ένα τηλεπικοινωνιακό μέσο, πώς κατασκευάστηκε, ποιοι ήταν εκείνοι που τα προώθησαν αλλά και πώς μπορούμε να διακρίνουμε κάθε φορά σε ένα μέσο τους όρους: μήνυμα, κώδικας, κωδικοποιημένο μήνυμα, δέκτης, παραλήπτης.

Στόχοι: οι μαθητές κι οι μαθήτριες

  1. Στο περιβάλλον του Διαδικτύου: να αναζητούν πληροφορίες σε μια ποικιλία πηγών, να αναγνωρίζουν τα περισσότερα μέσα επικοινωνίας από απόσταση και να τα τοποθετούν στο χρόνο (φρυκτωρίες, περιστέρια, τηλέγραφος, τηλέφωνο κ.λ.π.), να αναφέρουν τις πηγές των πληροφοριών εφαρμόζοντας κανόνες δεοντολογίας και να αιτιολογούν την επιλογή τους, να αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν και να κατανοούν τη σημασία της προέλευσής τους.
  2. Με τον επεξεργαστή κειμένου: να εξασκηθούν στη διαχείριση εικόνων, έτοιμων εικόνων Clipart, Word Art, έτοιμων σχημάτων και στη διαμόρφωση γραμματοσειρών και παραγράφων, να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση μιας εργασίας καταθέτοντας ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις, να αντιληφθούν ότι κάνουμε διαφορετικές δουλειές αν πρόκειται να παράγουμε την αφίσα του μουσείου ή το πρόγραμμα ή/και έναν χάρτη του.
  3. Με λογισμικό εννοιολογικού χάρτη: να ασκηθούν σε ένα εργαλείο με το οποίο μπορούν να ταξινομήσουν τα μέσα τηλεπικοινωνίας χρονικά και με βάση το είδος.
  4. Με το λογισμικό λογιστικών φύλλων: να θέσουν ερωτήματα σχετικά με το θέμα, να μάθουν να διαχειρίζονται κελιά, φύλλα εργασίας, να επεξεργαστούν τις απαντήσεις, να εκτιμήσουν την αξία των γραφημάτων.
  5. Με το λογισμικό παρουσιάσεων: να εκφράζονται δημιουργικά και πρωτότυπα, να εκτιμήσουν τη δυνατότητα εισαγωγής κίνησης των αντικειμένων- χωρίς όμως να το παρακάνουν, να αντιληφθούν ότι το λογισμικό αυτό δεν διατίθεται για την καταγραφή μεγάλων κειμένων αλλά για την προσέλκυση της προσοχής του θαετή.
  6. Στο περιβάλλον της ομάδας: να εκφράζουν τη γνώμη τους αλλά και να στέκονται με σεβασμό και τη γνώμη του άλλου,να αποδέχονται ότι μπορεί τελικά να μην υλοποιηθεί η δική τους πρόταση αλλά πιθανόν μια άλλη. Στην περίπτωση που δεν καταλήγουν σε συμφωνία να ενεργοποιούν δημοκρατικά μέσα (π.χ. ψηφοφορία), να χαίρονται και να είναι υπερήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους την οποία θεωρούν συλλογική.
  7. Στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch: Θα το χρησιμοποιήσουν ώστε να αντιληφθούν την έννοια του κώδικα και της κωδικοποίησης. (σήματα Μορς και κώδικας υπολογιστή), να χρησιμοποιούν με άνεση ακολουθιακή δομή εντολών, δομή ελέγχου και επαναληπτικές δομές, να γνωρίζουν τις βασικές εντολές κίνησης της χελώνας (μπροστά, πίσω δεξιά, αριστερά, περίμενε,…) και τις εντολές των αισθητήρων.
  8. Σε ένα συννεφόλεξο να συνδυάσουν αισθητικά μέσα με αξιολόγηση.
  9. Δημιουργία του «μουσείου των μέσων επικοινωνίας»: κάνοντας κατασκευές να ασκηθούν σε θέματα Μαθηματικών και σε θέματα αισθητικής, να συνεργαστούν με τους γονείς σ’ αυτές τις κατασκευές, αν είναι δυνατόν, να εξελιχθούν κοινωνικά δεχόμενοι επισκέπτες στο μουσείο και αναδεικνύοντας το συνολικό αποτέλεσμα της δουλειάς τους
  10. Στο Διαδίκτυο με τη ανάρτηση άρθρων στο ιστολόγιο της τάξης: να γράφουν υπεύθυνα στο Διαδίκτυο, έγκυρα και με τη λογική της καλής συμπεριφοράς (netiquette).
  1. Διαδίκτυο – video: παρακολουθούμε σχετικά video κι ακολουθεί συζήτηση. Θέτουμε για πρώτη φορά τους όρους: μήνυμα, κώδικας, κωδικοποιημένο μήνυμα, δέκτης, παραλήπτης.
  2. Ορισμός των ομάδων της τάξης όπου κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα θέμα να διαπραγματευτεί (τελάλης, σάλπιγγα, φρυκτωρίες, οπτικός τηλέγραφος, υδραυλικός τηλέγραφος, πυρσεία, ημεροδρόμος, ταχυδρομικά περιστέρια, σωλήνες σινικού τείχους, ολλανδικοί ανεμόμυλοι, σημαίες, σήματα καπνού, τηλέγραφος, τηλέφωνο, Διαδίκτυο).
  3. Διαδίκτυο και επεξεργαστής κειμένου: αναζήτηση πληροφοριών για κάθε θέμα, αξιολόγησή του, καταχώρηση της πληροφορίας με αντιγραφή – επικόλληση σε επεξεργαστή κειμένου, επεξήγηση των άγνωστων όρων, αναδιατύπωση με πληκτρολόγηση μέρους του κειμένου. Καταχώρηση της πηγής των πληροφοριών. Συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα.

    Παρουσιάζουμε ένα βιβλίο γραμμένο από παιδιά της Ε’ τάξης.

  4. Διαδίκτυο – εικόνες: αναζήτηση σχετικών εικόνων και εισαγωγή τους στο κείμενο.
  5. Εννοιολογικός χάρτης: καταχώρηση των μέσων τηλεπικοινωνίας με κεντρική έννοια τα μέσα τηλεπικοινωνίας και επιμέρους έννοιες: πριν τη σύγχρονη εποχή – στη σύγχρονη εποχή, και: με τον άνθρωπο, με ζώα, οπτικά, ηχητικά, με ρεύμα, με το Διαδίκτυο.τηλεπικοινωνία4
  6. Λογιστικό φύλλο: δημιουργία ερωτηματολόγιου, το οποίο μοιράζεται σε παιδιά και είναι σχετικό με τη χρήση των μέσων τηλεπικοινωνίας του Διαδικτύου. Ακολουθούν αποτύπωση των αποτελεσμάτων, συμπεράσματα και συζήτηση.
  7. Λογισμικό παρουσίασης: εισάγονται τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί (πληροφορίες από το Διαδίκτυο, εικόνες, εικόνα του εννοιολογικού χάρτη, διαγράμματα από το λογιστικό φύλλο).
  8. Προγραμματισμός σε Scratch: δημιουργούμε ένα παιχνίδι γνώσεων με θέμα τα μέσα τηλεπικοινωνίας ή ένα παιχνίδι «σπάστε τον κώδικα», όπου καλείται ο παίκτης να σπάσει έναν κώδικα και να «ανακαλύψει» λέξεις κρυμμένες πίσω από φιγούρες ζώων (κάθε ζώο αντιστοιχεί σε ένα γράμμα).
  9. Συννεφόλεξο: (web 2 εργαλείο – tagxedo): δημιουργία συννεφόλεξων όπου οι μαθητές/τριες αποτυπώνουν με τη δικιά τους αισθητική αντίληψη όλα τα μέσα που έμαθαν.cloud1
  10. Κατασκευές: κατασκευάζονται μέσα τηλεπικοινωνίας με τη βοήθεια των γονέων στον ελεύθερό μας χρόνο τα απογεύματα και παρουσιάζονται στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία.
  11. Ιστολόγιο της Ε’ τάξης – κατηγορία άρθρων: μουσείο μέσων τηλεπικοινωνίας: αναρτώνται άρθρα από τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη μορφή ημερολογίου («τι κάναμε σήμερα») αλλά και οι επιμέρους εργασίες τους.

Ιστολόγιο: μουσείο μέσων τηλεπικοινωνίας

Σχετικό άρθρο: Ένα μουσείο με τους γονείς

Κάνετε κλικ στην πράσινη σημαία  και ξεκινήστε το παιχνίδι του κώδικα!


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

Αφήστε μια απάντηση

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση