Προγραμματισμός

Γενικά ζητήματα Προγραμματισμός

Πρόβλημα: μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Δομή προβλήματος: τα συστατικά μέρη του προβλήματος, τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν καθώς επίσης και ο τρόπος που αυτά τα μέρη συνδέονται μεταξύ τους.

Οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή σχετίζονται με:

  • την πολυπλοκότητα των υπολογισμών
  • την επαναληπτικότητα των διαδικασιών
  • την ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων
  • το μεγάλο πλήθος δεδομένων

Αλγόριθμος: μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένω και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.

Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που πρέπει να να δοθούν στον υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος.

Προγραμματισμός υπολογιστών (αγγλ.: «computer programming») καλείται το σύνολο των διαδικασιών σύνταξης ενός υπολογιστικού προγράμματος, συνήθως ως υλοποίηση κάποιων αλγορίθμων ύστερα από προσεκτική σχεδίαση, για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση εργασιών ή επίλυση κάποιου υπολογιστικού προβλήματος από έναν υπολογιστή. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο του προγράμματος για την επαλήθευση της ακρίβειας και της ορθότητάς του (αποσφαλμάτωση), και την προπαρασκευή των οδηγιών με τις οποίες ένας υπολογιστής θα εκτελέσει τις εντολές που καθορίζονται στις προδιαγραφές του προγράμματος.

Θεμελιώδη ρόλο στον υπολογιστικό προγραμματισμό διαδραματίζουν οι χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, δηλαδή οι προτυποποιημένες τυπικές γλώσσες απαραίτητες για τη σύνθεση ενός προγράμματος. Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος, το κείμενο που έχει συνταχθεί σε μία γλώσσα προγραμματισμού, πρέπει στη συνέχεια να μεταφραστεί σε γλώσσα μηχανής από εξειδικευμένο λογισμικό (μεταγλωττιστής)- – compiler δηλαδή πρόγραμμα στο οποίο συντάσεις των κώδικα στην εκάστοτε γλώσσα , σου το αποσφαλματώνει και τελικά σου δημιουργεί το εκτελέσιμο προϊόν ώστε να είναι σε θέση να εκτελεστεί από τον υπολογιστή.

Ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται βιοποριστικά με προγραμματισμό υπολογιστών καλείται προγραμματιστής και η επαγγελματική του δραστηριότητα ανάπτυξη λογισμικού (αγγλ.: «software development»), ενώ όταν εφαρμόζει συστηματικές και τυποποιημένες αρχές της μηχανικής λογισμικού, συνήθως ως επόπτης μίας ομάδας προγραμματιστών, καλείται μηχανικός λογισμικού. Κατά κανόνα, όχι όμως απαραιτήτως, ένας κατ’ επάγγελμα προγραμματιστής υπολογιστών έχει σπουδάσει σε κάποιον βαθμό την επιστήμη της πληροφορικής η οποία πραγματεύεται τη σχεδίαση, ανάλυση και κατασκευή αποδοτικών υπολογιστικών συστημάτων, του υλικού και του λογισμικού τους. Με τον προγραμματισμό μπορεί να ασχολούνται άτομα και μη επαγγελματικά, π.χ. ενθουσιώδεις χομπίστες και χάκερ, ή επιστήμονες και μηχανικοί οι οποίοι τον αξιοποιούν ως εργαλείο στη δουλειά τους.

Πηγή:

  1. http://el.wikipedia.org/wiki/Προγραμματισμός
  2. Α.Βακάλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης κ.α., 2010, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Βιβλίο μαθητή, Αθήνα: Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *