Το ΠΥΣΠΕ Έβρου θα συνεδριάσει την Πέμπτη,26/7/2018 στις 09:00 π.μ. για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου. 2. Εξέταση θέματος μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται προσωρινή τοποθέτηση. 3. Πρόταση για λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου. 4. Γνωμοδότηση για χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.