Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ Έβρου που τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα και είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασης υποβάλλοντας σχετική αίτηση ανάκλησης μέχρι την Τρίτη 17/07/2018. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση ανάκλησης, η αίτηση απόσπασης θα εξεταστεί μαζί με τις υπόλοιπες αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν υποβληθεί. […]