Στη σημερινή συνεδρίαση,18/07/2018, το ΠΥΣΠΕ Έβρου κατά πλειοψηφία τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς  και τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του Έβρου.Και οι δύο αιρετοί καταψηφίσαμε τις μεταβολές αυτές και το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευσή μου […]