Στη σημερινή συνεδρίαση,12/07/2018, το ΠΥΣΠΕ Έβρου κατά πλειοψηφία τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στα λειτουργικά κενά των σχολείων  της ομάδας τους ή της όμορης ομάδας τους, σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτών.Και οι δύο αιρετοί καταψηφίσαμε τις μεταβολές αυτές και το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευσή μου […]