Αποσπάσεις-τοποθετήσεις  ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ79 εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το σχολικό έτος 2018-2019. Για τον πίνακα δείτε:Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις ειδικοτήτων