Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Σας ενημερώνω ότι την Πέμπτη, 22/02/2018 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Π.Υ.Σ.Π.Ε Έβρου με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού. 2.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 3.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων Εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη.