Α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70, ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ73, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01), Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.evr.sch.gr (Θέμα του μηνύματος: Αποστολή αίτησης – δήλωσης για απόσπαση εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου) *, από την Παρασκευή 7-7-2023 μέχρι και την Παρασκευή 28-7-2023 και ώρα 13:00.

Λήψη της πρόσκλησης

Β. Αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούμε τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτουμε, από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 έως και την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.evr.sch.gr (Θέμα του μηνύματος: Αποστολή αίτησης – δήλωσης για απόσπαση μέλους ΕΒΠ-ΕΕΠ εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου)*.

Λήψη της πρόσκλησης


Λήψη της αίτησης