Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Έβρου θα συνεδριάσει στις 14-02-2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Αποσπάσεις  Εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου. 2.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 3.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων Εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη. Νωρίτερα την ίδια μέρα, στις 09:45 π.μ. […]