Τα σχόλια της ΕΜΕ για τα θέματα Πανελλαδικών στα Μαθηματικά Προσανατολισμού 2018.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα σχόλια της ΕΜΕ για τα θέματα Πανελλαδικών 2018 στα Μαθηματικά Προσανατολισμού

Θέμα Α. Θεωρία

Θέμα Β
. Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.

Θέμα Γ. Για την επιτυχή αντιμετώπιση, είναι απαραίτητες γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Το ερώτημα Γ3 θα δυσκολέψει αρκετούς υποψηφίους.

Θέμα Δ. Το ερώτημα Δ4 παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
•    Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης όχι όμως στο απαραίτητο εύρος.
•    Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.
•    Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.
•    Τα θέματα χαρακτηρίζονται παρόμοιας δυσκολίας μετά αντίστοιχα περσινά

Αφήστε μια απάντηση