διδασκαλίες

Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία όλα τα στάδια των διδασκαλιών από την Παιδαγωγική Σύμβουλο-Μέντορα του Σχολείου μας, Μιχαλοπούλου Χάρι και τις τρεις μεντορευόμενες εκπαιδευτικούς (Γριζουλάκη Αποστολία, Πετροπούλου Κωνσταντίνα και Τρουμπούκη Σαββούλα).  Αρχικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποιήθηκε διδασκαλία από τη Μέντορα στην Α΄ τάξη (στο μάθημα των Μαθηματικών)  την οποία παρακολούθησαν οι Μεντορευόμενες, αλλά άλλοι  εκπαιδευτικοί του Σχολείου. Πιο συγκεκριμένα έγινε διδασκαλία του κεφαλαίου 47 «Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις- η υπέρβαση της δεκάδας», με χρήση της τεχνικής «πλαίσιο του δέκα» και ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία της υπέρβασης της δεκάδας, αλλά και της διαχείρισης της τάξης. Ακολούθησε η ανατροφοδότηση μέσω εποικοδομητικής συζήτησης και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου.

Στη συνέχεια οργανώθηκαν, συντονίστηκαν και υλοποιήθηκαν  οι από κοινού διδασκαλίες με τις μεντορευόμενες στην Α΄ τάξη (Μαθηματικά), στη Δ΄ τάξη (Μελέτη Περιβάλλοντος) και στο ΖΕΠ (Γλώσσα) με χρήση ψηφιακών εργαλείων και ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης.  Ακολούθησε η αντίστοιχη ανατροφοδότηση- αποτίμηση της όλης διαδικασίας, μέσω εποικοδομητικής συζήτησης Μέντορα και Μεντορευομένων σχετικά με τα στάδια της διδασκαλίας και τη διαχείριση της τάξης.

Τέλος, οργανώθηκαν από τις Μεντορευόμενες σε συνεργασία με τη Μέντορα οι διδασκαλίες,  που υλοποίησαν στις τάξεις που διδάσκουν (Α΄ τάξη, Δ΄ τάξη, ΖΕΠ) στα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τα Μαθηματικά αντίστοιχα ( με χρήση ψηφιακών εργαλείων και κατάλληλου εποπτικού υλικού)  και τις οποίες παρακολούθησε η Παιδαγωγική Σύμβουλος- Μέντορας. Ακολούθησε η ανάλογη συζήτηση- ανατροφοδότηση.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΝΤΟΡΑ

ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 768x504 1

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ2 1 768x488 1

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1 1 768x584 1

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΣΑΒΒΟΥΛΑ1 1 768x678 1

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΝΤΟΡΕΥΟΜΕΝΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 1 1 768x587 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ1 1 768x768 1

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ