Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Οι τάξεις του σχολείου μας,  στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων,  στη θεματική Φροντίζω το Περιβάλλον και για το χρονικό διάστημα 11-10-21 έως 26-11-21, υλοποίησαν τα παρακάτω  προγράμματα:
  • Η Α΄τάξη υλοποίησε το πρόγραμμα  «Ανακυκλώνω – τον κόσμο διορθώνω»
  • Η Β΄τάξη, υλοποίησε το πρόγραμμα «Κύκλος είναι και γυρίζει».Μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ: ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αξίζει να παρακολουθήσετε το βίντεο με τις ηχογραφημένες συμβουλές μας για την μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος.

  • Η Γ΄τάξη υλοποίησε το πρόγραμμα «Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει πολιτισμούς!»  Ένα υπέροχο ταξίδι έφτασε στον προορισμό του για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Τάξης του Σχολείου μας. Μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ:   ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, καθώς και μέσα από το παρακάτω βίντεο:
  • Η Δ΄τάξη υλοποίησε το πρόγραμμα «Dirty Stories: Σκέφτομαι πριν το πετάξω»
Μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος είναι:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δ’ ΤΑΞΗΣ .
Αξίζει να παρακολουθήσετε το βίντεο «έρευνα-αυτοψία στους χώρους του σχολείο μας» με την έρευνα που έκαναν οι μαθητές και οι μαθήτριες με θέμα τη σωστή ή όχι διαχείριση των απορριμμάτων στους χώρους του σχολείου, διαχέοντας τα αποτελέσματα της έρευνας και τις προτάσεις τους στους μαθητές των άλλων τάξεων.
  • Η Ε΄και ΣΤ΄τάξη  ασχολήθηκαν με την θεματική Ζω καλύτερα- Ευ ζην  και υλοποίησαν το πρόγραμμα «Αειφόρος κινητικότητα – Ενεργοί τρόποι μεταφοράς»