ενδοσχολική επιμόρφωση (webex & e-me)

Κατά την ημέρα και ώρα εβδομαδιαίας συνάντησης με τις καθοδηγούμενες εκπαιδευτικούς (mentees) και στα πλαίσια του θεσμού του Μέντορα  υλοποιήθηκαν δύο επιμορφώσεις συνολικής διάρκεια δύο ωρών  (13/01/24  και  2/10/24),  τις οποίες οργάνωσε η εκπαιδευτικός  ΠΕ 70 και Παιδαγωγική Σύμβουλος- Μέντορας του Σχολείου μας, Μιχαλοπούλου Χάρις.  Αρχικά έγινε μια σύντομη παρουσίαση των λειτουργιών των εκπαιδευτικών πλατφορμών webex και e-me και ακολούθησε  πρακτική εξάσκηση των καθοδηγούμενων εκπαιδευτικών στις βασικές λειτουργίες των δύο αυτών πλατφορμών (δημιουργία κυψελών και ασκήσεων στην e-me content, πρόσκληση μαθητών κ.α).e me και webex