Ιστορία με ΤΠΕ

Οι υπολογιστές δεν είναι μόνο για παιχνίδι… Μας βοηθούν και στην επανάληψη της ιστορίας μέσα από διαδικτυακές ασκησούλες…

g1