Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος:  2021-22

        Διευθυντής: Ελευθεριώτης Δημήτριος

 • Α’  Τάξη: Οικονομοπούλου Αικατερίνη
 • Β’  Τάξη:  Σωτηροπούλου Αικατερίνη
 • Γ’  Τάξη:  Γκανατσούλα Αφροδίτη
 • Δ’  Τάξη:  Μιχαλοπούλου Χάρις
 • Ε’  Τάξη:  Καραβασίλη Μαρία
 • ΣΤ’ Τάξη:  Μητροπούλου Ελένη
 • Φυσική Αγωγή: Πλακούδα Κωνσταντίνα
 • Μουσική:  Κιέκα Νικολίτσα
 • Αγγλικά: Παπαδημητρίου Δημητρίου Γεωργία
 • Γαλλικά:  Δημάκη Αγγελική
 • Γερμανικά: Τενέντε Παναγιώτα
 • Τ.Π.Ε : Βισβάρδη Αναστασία
 • Εικαστικά: Σκούρα Παναγούλα
 • Θεατρική Αγωγή:  Καλαχώρα Δανάη
 • Σχολική Νοσηλεύτρια: 
 • Ζ.Ε.Π: