Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος:  2023-24

        Διευθυντής: Ελευθεριώτης Δημήτριος

 • Α’  Τάξη: Μιχαλοπούλου Χάρις , Γριζουλάκη Αποστολία (παράλληλη στήριξη)
 • Β’  Τάξη: Μητροπούλου Ελένη
 • Γ’  Τάξη: Γκανατσούλα  Αφροδίτη
 • Δ’  Τάξη: Οικονομοπούλου Αικατερίνη
 • Ε’  Τάξη: Καραβασίλη Μαρία
 • ΣΤ’ Τάξη: Σωτηροπούλου Αικατερίνη, Πλιάνος Κωνσταντίνος
 • Ολοήμερο: Πλιάνος Κωνσταντίνος, Πετροπούλου Κωνσταντίνα
 • Φυσική Αγωγή: Προδρομάκης Ευστράτιος
 • Μουσική: Μπονέλη Θηρεσία
 • Αγγλικά: Παπαδημητρίου Δημητρίου Γεωργία
 • Γερμανικά: Καφρίτσα Δανάη
 • Τ.Π.Ε : Οικονόμου Δημήτριος
 • Εικαστικά: Σκούρα Παναγούλα
 • Θεατρική Αγωγή:  Παπαδοπούλου Μάρθα
 • ΖΕΠ: Τρουμπούκη Σαβούλα