Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος:  2022-23

        Διευθυντής: Ελευθεριώτης Δημήτριος

 • Α’  Τάξη: Μητροπούλου Ελένη
 • Β’  Τάξη: Οικονομοπούλου Αικατερίνη
 • Γ’  Τάξη:  Σωτηροπούλου Αικατερίνη 
 • Δ’  Τάξη: Γκανατσούλα Αφροδίτη
 • Ε’  Τάξη: Μιχαλοπούλου Χάρις 
 • ΣΤ’ Τάξη: Καραβασίλη Μαρία
 • Ολοήμερο: Πλιάνος Κωνσταντίνος
 • Φυσική Αγωγή: Ντρισμπιώτης Κωνσταντίνος
 • Μουσική:  Κιέκα Νικολίτσα
 • Αγγλικά: Παπαδημητρίου Δημητρίου Γεωργία, Σιμώνη Φανή
 • Γερμανικά: Τενέντε Παναγιώτα
 • Τ.Π.Ε : Παρασκευοπούλου Ιωάννα, Καλλιαμπέτσου Σπυριδούλα
 • Εικαστικά: Σκούρα Παναγούλα
 • Θεατρική Αγωγή:  Καλαχώρα Δανάη
 • Σχολικός Νοσηλευτής: