το λεξικό της Β΄ τάξης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης δημιούργησαν τα πιο ενδιαφέροντα λεξικά, εφαρμόζοντας στην πράξη τους κανόνες γραμματικής, που έμαθαν! ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ1