διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε (Β2 επίπεδο)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της  Ε΄ τάξης στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεναρίων διδασκαλίας που είχε σχεδιάσει η δασκάλα τους.  Υλοποίησαν ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ψυχολογικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης και μεταγνώσης στο διδακτικό αντικείμενο των Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο«Γνωριμία με τη μάζα και τις μονάδες μέτρησής της» με χρήση Τ.Π.Ε στο Εργαστήριο Η/Υ του σχολείου μας. Οι μαθητές συμμετείχαν επίσης στην υλοποίηση ανάλογων δραστηριοτήτων στο κεφάλαιο “είδη των τριγώνων ως προς τις γωνίες τους”, των Μαθηματικών, αλλά και στο διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας (ενότητα “Διαφήμιση”).

Ήταν μια διαφορετική εμπειρία διδασκαλίας και αξιολόγησης μέσω Τ.Π.Ε, που δεν είχαν ξανακάνει τα παιδιά. Δημιούργησε περισσότερα κίνητρα προσοχής, κάτι που δεν επιτυγχάνεται πάντα με τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου