Σχολικός Εκφοβισμός

Η δράση της Γ’  τάξης για την Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού είχε θέμα τις “κατεστραμμένες καρδιές”.


Γ ΤΑΞΗ ΚΑΡΔΙΕΣ