Εικονομάχοι vs Εικονολάτρες

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα τη διαμάχη μεταξύ Εικονολατρών και Εικονομάχων στο κεφάλαιο “Εικονομαχία”. Αφού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, επεξεργάστηκαν τα σχετικά παραθέματα  και παρέθεσαν τα δικά τους επιχειρήματα με σκοπό να αντικρούσουν τα επιχειρήματα της αντίπαλης ομάδας! Στο τέλος φυσικά, καταλήξαμε στην απόφαση της  Ζ΄Οικουμενικής Συνόδου και στην καθιέρωση της Κυριακής της  Ορθοδοξίας, ως ημέρας αναστήλωσης των ιερών εικόνων!

326149570 979803423009792 5771622643984687819 n 1 324437331 1203807706893822 3381185805368266944 n 323954274 1516590798850169 5093981587772136159 n 324435442 1113780202819565 4598356499687018546 n