Γνωριμία με τους χάρτες

Στα πλαίσια του Μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης γνώρισαν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη!


xarths1