Εσωτερική αξιολόγηση

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού για την Αξιολόγηση της σχολικής μας μονάδας, το σχέδιο δράσης μας «Και πειράματα και σκέψη Φυσική και όποιος αντέξει…» είχε στόχο την διοργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών.

Έτσι, την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, ώρες 16:30-19:00, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν την διαδικτυακή επιμορφωτική δράση «Βιωματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη βοήθεια των κιτ» (υλικό εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ), η οποία πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος Science Kits for Roma Kids, από την οργάνωση Science United Project σε συνδιοργάνωση με το Δημοτικό Σχολείο Ελίκης.

Η Science United Project προσφέρει δωρεάν υλικό, που είναι σχεδιασμένο για την βιωματική διδασκαλία βασικών θεμάτων των φυσικών επιστημών, σε μαθητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Παρέχει επίσης δωρεάν επιμορφωτικό εργαστήριο στους εκπαιδευτικούς για την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται ένας πρώτος σχεδιασμός μαθήματος και ανταλλαγή ιδεών.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν λάβει Κιτ (έτοιμο υλικό για την διεξαγωγή πειραμάτων) από την Science United Project, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση κρίνεται, από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, ως πλέον εποικοδομητική, καθώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν, στην τάξη τους με τους μαθητές τους, όσα έμαθαν. Ετοιμάζουν ήδη τρία σχέδια διδασκαλίας στις ενότητες Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Δυνάμεις,  ώστε να λάβουν δωρεάν τα αντίστοιχα κιτ για τους μαθητές μας, προκειμένου και αυτοί να πειραματιστούν και να έρθουν κοντά στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και εργασίας, ενισχύοντας το κριτικό πνεύμα και τη δημιουργικότητά τους.

Ευχαριστούμε θερμά την υπεύθυνη της Science United Project, κα Τσικαλάκη Κατερίνα.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Φ.Ε 21 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Φ.Ε 11 1

 

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικού Έτους 2022-23Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου