εκστρατεία για τα αδέσποτα

1 1Στα πλαίσια της ενότητα της Γλώσσας “τα ζώα που ζουν κοντά μας”, δημιουργήσαμε τις δικές μας αφίσες με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τις δυσκολίες και τους κινδύνους που συναντούν τα αδέσποτα ζώα!